ONESTU CY

The Ultimate Guide to Steroids

Anavar A Winstrol Ar Yr Un Pryd

Anavar A Winstrol Ar Yr Un Pryd

Anavar Ac Winstrol ar yr un pryd

A oes gennych faterion sy’n dioddef oddi wrth eich bodybuilding deiet iach? Wel, a ydych yn ceisio dod o hyd i’r ffordd er mwyn eitem sydd â dull posibl a chyfreithiol? Dyma hi. Rydych mewn gwirionedd yn chwilio am y Anavar. Drwy chwilio’r manylion ynghylch Anavar Ac Winstrol ar yr un pryd, byddwch yn gweld, yn ogystal â deall yn union sut yr eitem hon yn ymddangos fel. Wel, nid yn unig ymddangosiad, y canlyniad ac rhestrau o’r cynnyrch a fydd hefyd yn gwella er mwyn gwarantu i chi benderfynu bwyta Anavar hwn ar gyfer eich corff yn iachach.

Gwneud i chi deimlo’n sicr ynglŷn â’r cynnyrch, byddwn yn sicr eich bod yn datgelu pa mor eitem hon yn sylweddol. Yeah, mae gennym yr holl wybodaeth am Anavars. Dyma’r ateb clinigol gorau iawn a fydd yn mewn gwirionedd yn eich helpu i greu eich corff mewn ymddangosiad gwych. Yr ydych yn cydnabod, bydd llawer yn well yna ar ôl bwyta Anavar hwn yn aml. Yn naturiol, mae’r Anavar yn werthfawr iawn ar gyfer eich yn ogystal gan fod hyn yn rhad ac am ddim-risg. Pam? Wedi’u gwneud o gynhwysion actif naturiol yn dioddef o dan-reolir trin system iechyd, bydd yr ateb hwn yn adeiladu eich corff diet iach. Gallech weld sut mae’r Anavar nodweddion ar gyfer adeiladu corff wrth i ni sôn o’r blaen.

Os ydych am weld mwy o wybodaeth am y cydrannau, broses o wneud-gynnyrch, ffyrdd i’w fwyta, yn ogystal â mwy a mwy o ymwneud y manylion, gallwch ymweld â Anavar prif gynnyrch. Bydd yn sicr o ddod o hyd i holl ymatebion gorffenedig yno. Yn y modd hwn, bydd yn sicr yn eich cynorthwyo i warantu union sut y bydd y cynnyrch yn gweithio i chi yn benodol. Gallech hefyd siarad gyda yn uniongyrchol i’r brif wefan a fydd yn sicr yn eich helpu i fynd i’r afael â’ch chwilfrydedd a hefyd gymhlethdod.

Mae hyn yn iawn mwynhad er mwyn eich helpu chi ddod o hyd i’r eitem orau i adeiladu eich plentyn deiet iach. Mae’r holl hapusrwydd yw i chi drin cyn gynted ag y bo hynny’n ymarferol. Ar ôl edrych am wybodaeth am Anavar Ac Winstrol ar yr un pryd yn y wefan hon, gallwch fynd hefyd i brynu’r eitem yn y safle swyddogol. Ei brynu ar hyn o bryd a hefyd wir yn teimlo holl fanteision bod yr eitem hon yn cynnig.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Adolygiadau Anavar

Anavar yn feddyginiaeth ddiddorol ar sawl lefel. Mae’n ymddangos i herio diffiniad a chyfyngiadau o steroidau deintyddol. Rydych wedi darllen am ei ‘enillion glân’ ac annwyl diogelwch. Yn rhyfedd, mae mor ddiogel, yn wahanol steroidau eraill, a gafodd eu defnyddio ar gyfer diffyg maeth a anemia, Anavar awgrymwyd yn wreiddiol yn bennaf ar gyfer targedau llosgi. Mewn, astudiaeth ymchwil dwbl-ddall hap, cleientiaid gyda 40% llosgiadau arwynebedd corff cyflawn eu dewis i gael gofal sied nodweddiadol ynghyd oxandrolone, neu heb oxandrolone. Roedd Oxandrolone gwneud defnydd o er mwyn helpu i adennill pwysau a gollwyd ar ôl llawdriniaeth, anaf eithafol, neu heintiau cronig. Rhai a gafodd driniaeth â oxandrolone Datgelodd iachau cyflymu, corff gwell colur, cynnal màs meinwe cyhyrau a lleihau cymhathu a hefyd o ganlyniad gostwng gyfleuster gofal iechyd yn cadw amser. Dim syndod roedd o angerdd i adeiladwyr corff!

Efallai y bydd rhai unigolion yn credu Anavar yn ychydig yn gorbwysleisio’r oherwydd nad ydych yn ‘ffrwydro’ o gadw dŵr fel y byddech yn sicr ar Dianabol neu Anadrol neu testosteron. Eto ni allai neb wrthod bod y cyhyrau yn ansawdd uchaf ac yn para’n hir. Yn fwy na hynny, mae mantais colli pwysau sy’n drafodwyd yn gyson ar y fforymau.

Mae nifer yn honni bod anavar cymhorthion llosgi braster. Bydd unrhyw fath o steroidau yn sicr yn adeiladu cyhyrau ac yn toddi braster. Gan mae angen i chi addysgu a hefyd yn cael eich regimen deiet yn edrych ar gyfer canlyniadau delfrydol, oes posibilrwydd i edrych yn llai gwastraffus. Ond gyda Anavar, mae’r cyhyrau yn ymddangos hyd yn oed yn fwy diffiniedig oherwydd ei anallu i ddal dŵr. Serch hynny, bu astudiaethau ymchwil sydd wedi dangos Anavar i leihau braster angerddol yn sylweddol yn yr ardal bol gyda ymarfer corff cymedrol yn unig. A hefyd y pynciau a gynhelir y braster oddi ar ôl rhoi’r gorau ddefnydd.

At ei gilydd, Anavar yn steroid ‘siop’. Mae’n premiwm ansawdd yn ogystal â cymharol ddiogel pe defnyddio’n effeithiol. Gellir ei ddefnyddio i ddechrau cylch ac mae’n gweithredu yn dda fel ‘finisher’ i ychwanegu sglein ychwanegol i’r physique cyn cystadleuwyr neu lun saethu. Yn syml cofiwch, yn rhaid i chi wneud Erthygl effeithiol Triniaeth Beicio (PCT) a chymryd y atchwanegiadau priodol i sicrhau diogelwch yn y broses.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Defnyddio o Anavar

Bydd y rhan fwyaf o ddynion sy’n defnyddio Anavar bob amser ddylai ddefnyddio swm mawr i gael unrhyw fudd adnabyddadwy fel y bydd natur eithriadol o ysgafn steroid hwn ei gwneud yn ofynnol iddo. Mae’r rhan fwyaf o ddynion yn dod o hyd 50mg bob dydd i fod y lleiaf dos os ydynt yn rhagweld i weld unrhyw fath o ganlyniadau cadarnhaol ac amlwg gyda 80mg y dydd yn llawer mwy cyffredin. Ar y llaw arall, gan fod merched yn steroidau anabolig yn fwy ymwybodol Dylai dosages is yn cael ei ddefnyddio; hyd yn oed mwy, llai o dosages hollol gwneud yn siŵr y bydd sgîl-effeithiau yn sicr yn parhau i fod yn ddim yn bodoli. Bydd llawer o ferched yn sicr yn darganfod 10mg y dydd i fod bron yn ddelfrydol gyda 20mg bob dydd sef y swm uchaf o Anavar bydd y rhan fwyaf erioed o’r blaen eisiau neu dylai wneud defnydd o.

Ni waeth pwy sy’n ei ddefnyddio, dynion neu ferched, gall Anavar yn cael ei ddefnyddio yn effeithiol ar gyfer swm hirach o weithiau na llawer o steroidau anabolig deintyddol, fodd bynnag, 6-8 wythnos o ddefnydd yn gyffredin. Ar gyfer y rhan fwyaf bydd yn sicr yw o bwys ar hynny o gylch steroid i chi yn cynnwys Anavar, serch hynny, os ydych yn anelu i phwyso allan, i gael y bang mwyaf ar gyfer eich Buck, bydd y steroid yn sicr yn cael eu cynnig gorau yn y cyfeiriad o gwblhau cylch , gan y bydd manteision yn llawer gwell yn ogystal â mynegi’r llai gwastraffus ydych chi ar hyn o bryd.

O ystyried bod Anavar mor isel mewn cyfrannedd androgenic, mae’n yn ffafrio ymysg merched. Gall menywod caffael cyhyredd hynod ddynol heb boeni am gwallt dros ben, cynyddol y llais, neu’r gwella clitoral a ddaw o’r rhan fwyaf amrywiol steroidau eraill. Agwedd ddenu ychwanegol o Anavar gyfer menywod yw (braidd yn arsylwi) tystiolaeth fod yn helpu i leihau bodyfat, yn benodol yn y rhanbarth yn y bol.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Manteision Anavar

Ar gyfer cylch torri da Gellir crynhoi’r hir yn ogystal â briff yn eithaf cyflym; Anavar arwain at gorff feinach, galetach ac hefyd yn fwy dymunol, plaen a syml. Mae hwn yn un o’r ychydig steroidau anabolig gallem addas, labelu bennaf steroid ostwng yn yr un goleuni â Winstrol. Gall bron pob steroidau anabolig yn cael eu gwneud defnydd o ar gyfer y ddau dorri i cylchoedd swmpio a hefyd fel arfer i raddau cymharol o effeithiolrwydd ond yn yr achos hwn Anavar arwain i arddull lleihau bron pur yn ogystal ag ansawdd uchel. Fel siarad am dros yr asiant hormonaidd Oxandrolone yn sylweddol yn amddiffyn yn ogystal â gwasanaethau atgyweirio cyhyrau meinwe màs, ond mae’n hefyd yn hyrwyddo yn fawr tasg metabolig cyflawn a llosgi braster.

Er y gall steroid hwn yn werthfawr i ddyn, yn enwedig un sy’n dymuno arfordir edrych y bydd eto fod yn ferched athletwyr proffesiynol sy’n ennill o Anavar achosi i’r lefel orau yn ystod y broses mynd ar ddeiet; yn-wir, pe bai’n heblaw steroid hwn yn sicr ni fyddai’r sector ffitrwydd ei hun yn bodoli yn y cyflwr y mae’n ei wneud; dyluniadau iechyd a ffitrwydd benywaidd rhai sy’n marchnata eich hoff bar protein, did not maent yn dod i ran o’r awyr. Mae ei gyfrinach, gall fod yn anoddach i fenywod i sied corff braster na dynion pan fyddant yn cadw celloedd heb lawer o fraster yn gallu bod hefyd yn fwy anodd. Dyma lle steroidau anabolig yn dod i fod yn ddefnyddiol, ond gall mor niferus fod mor niweidiol i Benywdod merched, yn gyffredin cant eu bod yn eu cyffwrdd. Dyma lle Oxandrolone yn mynd i mewn chwarae gan y gall fod yn bron bob achos 100% cyfeillgar sgîl-effaith a hefyd dim ond yn cynhyrchu canlyniad terfynol cadarnhaol pan yn gwneud defnydd o briodol.

Heb amheuaeth, bydd yn sicr yn athletwyr oddi ar y tymor benywaidd a fydd yn gweld Anavar canlyniad mewn yn un o’r rhai mwyaf defnyddiol drwy gydol y cyfnod oddi ar y tymor; hyd yn oed y rhai sydd yn chwilio am dimensiwn cynnwys. Merched yn oed yn fwy sensitif i’r asiant hormonaidd Oxandrolone gymharu â dynion a hefyd er na fydd yn gorwneud meintiau sylweddol bydd yn cynnwys mwy fyth o feinwe er mwyn eu cymharu â mewn dynion a hefyd pob olaf pryd y bydd yn unig hynny, meinwe heb lawer o fraster. Ymhellach, fel Anavar arwain at ychydig o effeithiau virilization os yw pob ohono, gan ei wneud ymhlith y mwyaf steroidau cyfeillgar sgîl-effaith o byth, gyd-yn-i gyd ei fod yn y steroid gorau oddi ar y tymor ar gyfer llawer o athletwyr benywaidd.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

effeithiau negyddol Anavar

Fel steroidau anabolig geneuol eraill, Anavar cynnwys newid 17-aa, sy’n ei alluogi i oroesi yn y system dreulio a hefyd basio drwy’r afu heb gael eu difrodi. Gall pob steroidau gyda addasu 17-aa niweidio’r afu. Serch hynny, steroid hwn yn eithriad. Oherwydd y ffaith bod Anavar yn hynod gymedrol, mae llawer o athletwyr proffesiynol ac adeiladwyr corff sy’n ei ddefnyddio byth yn profi unrhyw fath o broblemau afu. Oherwydd hyn, mae’n rhaid bod unrhyw bryderon yn ymwneud â defnyddio steroid hwn.

Mae llawer o steroidau yn gysylltiedig â chanlyniadau lles anffafriol. Fodd bynnag, nid yw sgîl-effeithiau hyn yn cael eu sicrhau neu warantu; maent yr un syml bosibl. Mae hyn yn awgrymu y gallwch chi mewn gwirionedd yn rhwystro iddynt os ydych yn defnyddio steroidau yn gywir yn ogystal â synhwyrol. Mae’r rhan fwyaf o effeithiau negyddol annymunol, fel mater o ffaith, gyd-fynd â chamddefnyddio steroidau. Yn ogystal, gall unigolion sydd yn gyffuriau alergaidd neu’n ymwybodol yn ogystal â steroidau yn profi effeithiau negyddol diangen, er gwaethaf cael defnydd atebol o steroidau.

Anavar yn amrywiol iawn o’i chymharu â’r rhan fwyaf o steroidau pan mae’n ymwneud canlyniadau iechyd andwyol. Yn gyntaf, nid yw’n aromatize, sy’n awgrymu nad yw’n achosi effeithiau iechyd anffafriol sy’n gysylltiedig â aromatization steroid, megis Gynecomastia. Yn ogystal, mae cyffur hwn mae gan y duedd i gael effeithiau ysgafn iawn pan ei fod yn golygu y gostyngiadau o weithgynhyrchu testosterone yn y corff. Mewn gwirionedd, bydd y gweithgynhyrchu o destosteron organig yn y corff yn dal i ddigwydd, hefyd tra’n cymryd y feddyginiaeth, yn dibynnu ar ddos unigol y defnyddiwr. Mae’r rhan fwyaf o steroidau yn tueddu i fod yn gwneud niwed i fenywod oherwydd effeithiau androgenic hynny ddigwydd. Serch hynny, mae natur ysgafn o Anavar gwarantu bod unrhyw virilization, neu nodweddion manly, yn digwydd. Mae hyn yn golygu y gall merched yn defnyddio’r cyffur hwn heb orfod trafferthu â chael nodweddion gwrywaidd, megis cordiau canu llawer dyfnach, ehangu clitoral a thwf gwallt corff hwb hefyd. Dyma’r rheswm y Anavar cael ei ddisgrifio fel ‘y steroid wraig.’

Fodd bynnag, mae effeithiau lles negyddol yn dal i fod yn bosibl, yn enwedig pan fydd y feddyginiaeth yn gwneud defnydd o am gyfnod hir o amser yn ogystal â mewn dosau uchel. Mae’r rhan fwyaf o’r effeithiau andwyol yn gymedrol a hefyd efallai yn mynd i ffwrdd unwaith y bydd ei ddefnydd yn cael ei derfynu. Maent yn cynnwys: newid mewn hwyliau, acne, queasiness, chwydu, colli archwaeth bwyd, looseness y ymysgaroedd, anhunedd, materion peeing a gostwng ysfa rywiol. Mewn achosion gwaethaf, efallai y bydd y feddyginiaeth yn sbarduno problemau afu, problemau colesterol a bygythiad uwch o glefyd rhydwelïau coronaidd.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Prynu Anavar Ar-lein

Mae’r rhan fwyaf o’r amser, bydd Anavar yn sicr yn cael eu lleoli fel tabled 10mg. Er hynny, maent wedi cael eu deall mewn gwirionedd i fynd yr holl ffordd gymaint ag 20mg a hyd yn oed mewn rhai achosion 50mg tabledi. Anavar ar gael yn yr un modd mewn gwahanol ffurfiau eraill gan gynnwys tabledi a hefyd ffurflen hylif chwistrellu. Er mwyn i Anavar fod yn effeithlon yn ogystal ag yn eich galluogi i gael un o’r rhai mwyaf am yr hyn yr ydych yn talu am, yn gyffredinol yn siarad, mae angen dos uchel o Anavar. Nid yw unrhyw beth a restrir isod 20mg bob dydd Cynghorir mewn gwirionedd oherwydd fel yr ydym wedi trafod o’r blaen, Anavar yn weddol steroid cymedrol. Os ydych yn cymryd digon ohono, ni fyddwch yn unig yn gweld unrhyw fath o addasiadau yn eich corff mewn perthynas â ffigwr, sef y prif nod ar gyfer llawer o bobl sy’n chwilio am Anavar gael ar werth ac mae hefyd yn defnyddio ei.

Hoffwn eich bod wedi darganfod rhai pethau yn ymwneud Anavar sydd mewn gwirionedd wedi bod o gymorth i chi fod yn gallu penderfynu a oes angen i chi gaffael Anavar. Cyn meddwl am ddechrau i ddefnyddio unrhyw fath o fath o steroid, gwnewch yn sicr eich gwneud astudiaeth ymchwil sylweddol i ddysgu cymaint ag y byddwch yn gallu i sicrhau y gallwch fod yn sicr o aros yn ddiogel ar yr amod eich ymwybodol o sgîl-effeithiau a dosau a yn y blaen. Hefyd, byddwch yn ofalus wrth chwilio am Anavar ar gael i’w gwerthu ar-lein gan fod rhai eitemau ffug ar gael.

Rydym mewn gwirionedd wedi trafod yn fras y ffaith bod graddfa fferyllol Anavar ar gael yn llawer mwy costus na UGL Var graddio. Prisiau Adnoddau o Oxandrolone yn uchel ni waeth pa genedl y mae’n deillio o, ac eto gall powdr amrwd yn fwy fforddiadwy yn cael eu darparu ar gyfer ansawdd uchel is, yn union fel unrhyw fath o gaffael a wnewch yn gyffredinol. ansawdd cyffuriau Anavar sefydledig yn unig ar gyfer defnydd dynol yn llawer mwy costus. Mae hyn oherwydd y gweithdrefnau gweithgynhyrchu hir a hefyd yn hynod drylwyr yn cael biliwn o gwmnïau doler fferyllol i gael i gael trwyddedau ar gyfer cymeriant dynol gan yr FDA ac i gynnal y drwydded hon.

powdrau crai o safon uwch yn cael eu gwneud yn defnyddio ac offer gweithgynhyrchu yn rhedeg i mewn i’r bychod di-ri niferus gwared ar y tebygolrwydd o eitem drwg yn cael ei gynhyrchu neu ei ddirfawr ostwng bygythiad hwn. Cyferbyniad hyn i UGL yn allai gael powdwr Oxandrolone crai o ddefnydd gwneud gwerthwr Tseineaidd o dim byd o gwbl yn fwy na chyfeiriad e-bost, Western Union yn ogystal â offer bilsen $ 20 a hefyd rhai llenwyr, gallech sylweddoli pam ansawdd dynol Anavar yn fwy pricey fel ogystal ag yn aml yn llawer gwell prynu o ansawdd uchel. Gallai gradd cyffuriau Anavar amrywio o $ 120 — $ 150 ar gyfer 60 tabledi ar 10mg i $ 70 – $ CANT am 60 tabledi o 10-20mg gyfer UGL.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Anavar A Winstrol Cyn Ac Ar ôl

Anavar A Winstrol Cyn Ac Ar ôl

Anavar Ac Winstrol Cyn ac ar ôl

A ydych yn dal i geisio dod o hyd i’r wybodaeth am Anavar Ac Winstrol cyn ac ar ôl? Pam y dylid eu dal yn drysu? Nid yw hyn yn teipio o fodd anodd yn hwy i chwilio am rywfaint o wybodaeth, ar hyn o bryd; mae gennym y syniadau ffyrdd o ddod o hyd i’r gorau Anavar wybodaeth gorffen gyda’r rhestrau. Felly, ble mae e? Ble allwch chi eu darganfod?

Mae’n bryd hwyl i’ch gweld unwaith eto i’r dde yma. Os ydych yn wir yn edrych am fanylion yn ymwneud â Anavar Ac Winstrol cyn ac ar ôl, rydych yn hyn o bryd yn y safle gorau. Mae gennym y Anavar Ac Winstrol Cyn ac ar ôl info fydd yn sicr o gyflawni eich chwilfrydedd. Yn union beth Anavar? Yeah, Anavar yn wirioneddol adnabyddus yn y byd clinigol. Pan fydd rhywun yn awyddus i gael cyhyrau adeilad yn fwy anhygoel, gall Anavar hwn fod yn ddull i wireddu. Eitem hon rheoleiddio cyfreithiol yn ogystal â chymwysterau. Mae nifer o eitem o iechyd a ffitrwydd bodybuilding defnyddio’r Anavar i fod yn gyfuniad sy’n dioddef o nifer o swyddogaethau.

Am wybodaeth fwy gwblhawyd am yr eitem, gallwch ymweld â’r prif safle y Anavar hwn ein bod yn cynnig iawn yma. Cliciwch mae’n yn ogystal ag y gallai eich ailgyfeirio at y wefan. Gan fod y safle, efallai y bydd gennych y gallu i siarad gyda ynghylch unrhyw beth sy’n gysylltiedig â’r Anavar. Gallwch un modd caffael y Anavar fel eich hun ar gyfer dewis ychwanegol. Yn sicr, trwy brynu cynnyrch hwn, fe allech chi wir yn teimlo y manteision. Ni fydd yn anghofio y gall Anavar hwn helpu chi gwneud cyhyrau adeilad gwych ac ymddangosiad.

A ydych yn dal i deimlo diddordeb? Dim ond yn edrych ar y safle o Anavar yn swyddogol. Byddwch yn sicr yn dod o hyd i gyd yn chwilfrydig i ymateb i yno. Ar hyn o bryd, mae hyn yn ein hamser i roi diolch i o ymweld wefan hon. Byddwn bob amser yn rhoi cymorth i chi wneud anhygoel edrych corff. Efallai holl nwyddau yn llawer gwell os ydych yn ceisio llawer mwy. O ganlyniad, ychydig yn is allwch gael sut y bydd y Anavar cynnig ymadfer. Unwaith eto, dim ond darganfod y cynnyrch cychwynnol yma drwy ymweld â’r wefan gorau. Byddwch yn sicr ailgyfeirio i’r dde i mewn i’r safle rhyngrwyd swyddogol sydd wir yn cael fawr yn dibynnu ar.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Adolygiadau Anavar

Anavar yn gyffur ddiddorol ar gymaint o raddau. Mae’n ymddangos i wrthwynebu y dehongliad yn ogystal â chyfyngiadau o steroidau deintyddol. Rydych chi wedi gwirio mewn gwirionedd allan ei ‘enillion taclus’ a diogelwch aelod o’r teulu. Yn rhyfedd iawn, mae mor di-risg, yn wahanol i nifer o steroidau eraill, a ddefnyddiwyd ar gyfer diffyg maeth yn ogystal â anemia, Anavar ragnodwyd yn wreiddiol yn gyffredinol ar gyfer dioddefwyr doddi. Mewn ymchwil ar hap, dwbl-ddall, pobl â 40% llosgiadau cyfanswm arwynebedd arwyneb y corff yn cael eu dewis i gael gofal safonol toddi ynghyd oxandrolone, neu heb oxandrolone. Roedd Oxandrolone gwneud defnydd o i gynorthwyo adennill pwysau sied ar ôl llawdriniaeth, trawma difrifol, neu heintiau parhaus. Mae’r rhai leddfu gyda oxandrolone Datgelodd iachau carlam, gwell cyfansoddiad y corff, màs cyhyr cadw yn ogystal â lleihau catabolism yn ogystal ag fel cyfleuster meddygol canlyniad lleihau aros amser. Dim syndod roedd o angerdd i bodybuilders!

Efallai y bydd rhai pobl yn meddwl Anavar ychydig yn gorbwysleisio’r oherwydd y ffaith nad ydych yn ‘ffrwydro’ o gadw dŵr fel y byddech yn sicr ar Dianabol neu Anadrol neu testosteron. Eto allai unrhyw berson gwadu bod y cyhyrau yn ansawdd uchel ac mae hefyd yn para’n hir. Yn fwy na hynny, mae mantais colli pwysau sy’n siarad yn gyson am ar y fforymau trafod.

Mae nifer o honiad bod anavar yn helpu i losgi braster. Bydd unrhyw fath o steroidau yn creu cyhyrau a hefyd sied braster. O gofio y dylech yn addysgu yn ogystal â chael eich deiet yn gwirio ar gyfer canlyniadau gorau, oes posibilrwydd i edrych yn llai gwastraffus. Fodd bynnag, gyda Anavar, y màs cyhyr yn ymddangos hyd yn oed yn fwy diffiniedig oherwydd ei anallu i ddal dŵr. Serch hynny, bu astudiaethau sydd wedi datgelu gwirionedd Anavar i leihau braster naturiol yn sylweddol yn y lleoliad bol gyda workout dim ond cymedrol mewn gwirionedd. Yn ogystal â’r pynciau a gynhelir y braster oddi ar ôl terfynu eu defnyddio.

Ar y cyfan, Anavar yn steroid ‘siop’. Mae’n ansawdd uchel yn ogystal â gymharol ddiogel os cânt eu defnyddio yn briodol. Gellir ei ddefnyddio i roi hwb cylch ac mae’n gweithredu yn dda fel ‘finisher’ i ychwanegu sglein ychwanegol at y ffigur cyn y cystadleuwyr neu sesiwn tynnu lluniau. Dim ond yn cadw mewn cof, yn dal angen i chi wneud Erthygl effeithiol Therapi Beicio (PCT) a hefyd yn cymryd y atchwanegiadau priodol i sicrhau diogelwch a sicrwydd yn y broses.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Defnyddio o Anavar

Mae llawer o ddynion sy’n defnyddio, bydd angen o reidrwydd Anavar i wneud defnydd o gyfanswm enfawr i dderbyn unrhyw fath o fantais amlwg fel natur ysgafn iawn steroid hwn yn sicr yn gofyn iddo. Bydd llawer o ddynion yn sicr yn darganfod 50mg bob dydd i fod y dogn isaf os ydynt yn disgwyl gweld unrhyw fath o cadarnhaol yn ogystal â chanlyniadau amlwg gyda 80mg bob dydd yn llawer mwy arferol. Ar y llaw arall, gan fod menywod yn llawer mwy sensitif i steroidau anabolig dosages is yn cael eu cymhwyso; ymhellach, llai o dosages yn llwyr yn gwneud yn siŵr y bydd sgîl-effeithiau yn sicr yn aros nad ydynt yn bodoli. Bydd y rhan fwyaf o fenywod o hyd i 10mg y dydd i fod bron yn ddelfrydol gyda 20mg bob dydd sef y swm gorau posibl o Anavar bydd y rhan fwyaf erioed o’r blaen eisiau neu angen i wneud defnydd o.

Waeth sy’n defnyddio ei, dynion neu ferched, gall Anavar effeithiol yn cael ei wneud defnydd o am gyfnodau hirach o amser na llawer o steroidau anabolig deintyddol, serch hynny, 6-8 wythnos o ddefnydd yn lleoliad cyffredin. Am na fydd llawer o ots ac ar hynny o gylch steroid i chi yn cynnwys Anavar, serch hynny, os ydych yn ceisio phwyso allan, i gael y bang mwyaf ar gyfer eich Buck, bydd y steroid yn cael cynnig mwyaf delfrydol i gwblhau cylch, fel y Bydd ei fanteision yn llawer uwch ac yn mynegi’r llai gwastraffus ydych chi ar hyn o bryd.

O ystyried bod Anavar mor isel mewn cyfrannedd androgenic, mae’n yn ffafrio ymhlith menywod. Gall Ladies gael cyhyredd dynol iawn heb y straen dros gwallt dros ben, cynyddol y llais, neu’r estyniad clitoral sy’n dod o lawer o wahanol steroidau eraill. Elfen ddenu ychwanegol o Anavar i ferched yw (braidd yn arsylwi) tystiolaeth ei fod cymhorthion yn nirywiad y bodyfat, yn enwedig yn y rhanbarth yn y bol.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Manteision Anavar

Ar gyfer cylch torri da a all y faith ac hefyd byr yn cael ei crynhoi yn eithaf gyfleus; Anavar achosi ffigur llai gwastraffus, galetach a llawer mwy dymunol, cyffredin a hefyd yn syml. Mae hwn yn un o’r ychydig steroidau anabolig gallem nodi raddau helaeth yn steroid ostwng yn yr un goleuni â Winstrol yn briodol. defnydd gall bron pob steroidau anabolig yn cael ei wneud o am ddau lleihau gael cylchoedd swmpio ac yn aml i raddau tebyg o berfformiad eto yn yr achos hwn Anavar arwain at bron arddull torri pur ac ansawdd uchaf. Fel mynd dros dros y hormon Oxandrolone yn sylweddol yn amddiffyn yn ogystal â swyddi atgyweirio cyhyrau meinwe màs, ond mae’n hefyd yn hysbysebu fawr gweithgarwch metabolaidd cyffredinol a cholli pwysau.

Er y gall steroid hwn yn werthfawr i ddyn, yn enwedig un sydd eisiau traeth edrych bydd yn sicr eto athletwyr proffesiynol benywaidd sy’n elwa Anavar canlyniadau i’r lefel fwyaf yn ystod y weithdrefn colli pwysau; yn-wir, pe bai’n heblaw steroid hwn sicr, ni fyddai y sector iechyd a ffitrwydd ei hun yn bodoli yn y cyflwr y mae’n ei wneud; merched hynny modelau ffitrwydd corfforol marchnata eich bar protein ddewis, did not maent yn dod i ran o’r awyr. Mae ei glir, gall fod yn anoddach ar gyfer merched i golli corff braster na dynion ac yn gallu pan fyddant yn dal ar gelloedd heb lawer o fraster yn hefyd yn fwy anodd. Dyma lle steroidau anabolig yn dod i fod yn ddefnyddiol ond eto gall cymaint o fod mor niweidiol i fenywod feminineness, yn aml maent yn ongl cyffwrdd nhw. Dyma lle Oxandrolone yn ymrwymo i chwarae ag y gall fod yn bennaf mhob achos 100% cyfeillgar sgîl-effaith, yn ogystal â dim ond yn creu canlyniad ffafriol pan defnyddio’n briodol.

Heb cwestiwn, bydd yn athletwyr proffesiynol oddi ar y tymor benywaidd a fydd yn sicr yn gweld Anavar canlyniad mewn fod y rhai mwyaf gwerthfawr trwy gydol oddi ar y tymor; hefyd y rhai sydd yn ceisio dod o hyd dimensiwn cynnwys. Mae benywod yn llawer mwy ymwybodol yr hormon Oxandrolone na dynion, a hefyd er na fydd yn pentwr ar symiau enfawr bydd yn cynnwys mwy fyth o feinwe er mwyn eu cymharu â mewn dynion yn ogystal â phob olaf cyn gynted ag y bydd yn sicr yn union hynny, meinwe heb lawer o fraster. Ymhellach, fel Anavar achos prin unrhyw ganlyniadau virilization os yw’n gyd, gan ei wneud yn un o’r rhai mwyaf steroidau cyfeillgar sgîl-effaith o bob amser, i gyd-yn-i gyd ei fod yn y steroid gorau oddi ar y tymor ar gyfer llawer o athletwyr proffesiynol benywaidd.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Effeithiau andwyol o Anavar

Fel steroidau anabolig deintyddol eraill, Anavar nodweddion addasu 17-aa, sy’n ei alluogi i ddioddef yn y system dreulio a hefyd basio drwy’r afu heb gael eu difrodi. Gallai pob steroidau â newid 17-aa niweidio’r afu. Serch hynny, steroid hwn yn eithriad. Oherwydd y ffaith bod Anavar yn hynod ysgafn, y rhan fwyaf o athletwyr proffesiynol ac adeiladwyr corff sy’n defnyddio byth byth yn profi unrhyw fath o faterion afu. O ganlyniad, rhaid fod unrhyw bryderon yn ymwneud â defnyddio steroid hwn.

Mae llawer o steroidau yn gysylltiedig â effeithiau iechyd a lles negyddol. Eto i gyd, nid yw effeithiau negyddol hyn yn cael eu sicrhau neu sicr; eu bod ond yn unig yw’r bosibl. Mae hyn yn golygu y gallai chi wir hatal os ydych yn defnyddio steroidau briodol ac yn gyfrifol. Mae’r rhan fwyaf o sgîl-effeithiau annymunol, mewn gwirionedd, yn digwydd gyda cham-drin steroidau. Hefyd, gallai pobl sy’n cyffuriau sensitif neu ymwybodol ac steroidau yn profi effeithiau negyddol nas dymunir, er gwaethaf cael defnydd atebol o steroidau.

Anavar yn eithaf amrywiol o gymharu â rhan fwyaf o steroidau pan ddaw i effeithiau iechyd niweidiol. Yn gyntaf, nid yw’n aromatize, sy’n golygu nad yw’n sbarduno’r canlyniadau iechyd a lles anffafriol ydynt yn gysylltiedig ag aromatization steroid, megis Gynecomastia. Yn ogystal, y feddyginiaeth hon yn tueddu i gael effeithiau ‘n sylweddol cymedrol pan fydd yn ymwneud â atal gweithgynhyrchu testosterone yn y corff. Mewn gwirionedd, bydd cynhyrchu testosteron naturiol yn y corff yn sicr yn dal i ddigwydd, hyd yn oed tra’n cymryd y cyffur, yn dibynnu ar ddos penodol y defnyddiwr. Mae’r rhan fwyaf o steroidau yn cael y tueddiad i fod yn niweidio i ferched oherwydd y canlyniadau androgenic sy’n transpire. Serch hynny, mae natur cymedrol o Anavar yn gwneud yn sicr bod unrhyw virilization, neu nodweddion manly, yn digwydd. Mae hyn yn awgrymu y gallai menywod ddefnyddio’r feddyginiaeth hon heb orfod poeni am gael nodweddion gwrywaidd, megis cordiau llawer dyfnach lleisiol, ehangu clitoral a gwell datblygiad gwallt corff. Mae hyn yn y rheswm Anavar Cyfeirir at hyn fel ‘y steroid fenyw.’

Fodd bynnag, mae canlyniadau iechyd a lles anffafriol yn dal i fod yn ymarferol, yn enwedig pan fydd y feddyginiaeth yn gwneud defnydd o am gyfnod tymor hir o amser a hefyd mewn dognau uchel. Mae’r rhan fwyaf o’r effeithiau andwyol yn ysgafn yn ogystal ag y gellid mynd i ffwrdd cyn gynted ag y defnydd ohono yn cael ei derfynu. Maent yn cynnwys: cyflwr siglenni meddwl, acne, cyfog neu chwydu, chwydu, colli archwaeth bwyd, looseness y ymysgaroedd, anhunedd, problemau troethi a hefyd yn gostwng libido. Mewn achosion gwaethaf, gall y cyffur sbarduno materion afu, pryderon colesterol yn ogystal â gwell perygl o gyflwr iechyd rhydweli coronaidd.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Gaffael Anavar Ar-lein

Mae’r rhan fwyaf o’r amser, bydd Anavar ei ddarganfod fel tabled 10mg. Er hynny, maent mewn gwirionedd wedi cael eu cydnabod i copulate amgylch 20mg neu hyd yn oed mewn rhai achosion 50mg tabledi. Anavar ar gael yn rhwydd mewn mathau eraill yn cynnwys capsiwlau a hefyd math hylif chwistrellu hefyd. Er mwyn i Anavar i fod yn effeithlon a hefyd yn eich galluogi i gael un o’r rhai mwyaf am hynny a wariwyd gennych ar gyfer, fel arfer siarad, mae angen dos uchel o Anavar. Nid yw unrhyw beth yn is na 20mg bob dydd Awgrymir wirioneddol ers fel yr ydym wedi crybwyll o’r blaen, Anavar yn hytrach yn steroid cymedrol. Os ydych yn cymryd annigonol ohono, byddwch nid yn unig fydd yn gweld unrhyw fath o newidiadau yn eich corff yn nhermau physique, sef y prif amcan i lawer o bobl yn chwilio am Anavar gael ar werth yn ogystal â defnyddio ei.

Gobeithio eich bod wedi darganfod rhai pethau am Anavar sydd wedi derbyn cymorth i chi fod yn gallu dewis a oes angen i chi brynu Anavar. Cyn ystyried dechrau gwneud defnydd o unrhyw fath o steroid, gweld iddo eich bod yn gwneud astudiaeth ymchwil sylweddol i ddysgu cymaint ag y gallai i chi i wneud yn siŵr y gallwch fod yn sicr o aros yn ddi-risg cyn belled ag y byddwch yn gyfarwydd â’r effeithiau andwyol a dosages ac ati yn ogystal, byddwch yn ofalus wrth chwilio am Anavar ar werth ar-lein gan fod rhai eitemau ffug o gwmpas.

Yr ydym wedi trafod ychydig y radd honno fferyllol Anavar gael i’w gwerthu yn llawer drutach o gymharu â graddio UGL Var. costau deunyddiau crai o Oxandrolone yn uchel ni waeth pa wlad y mae’n deillio o, ond gellid eu darparu powdwr crai rhatach ar gyfer ansawdd is, yn debyg iawn i unrhyw gaffael a wnewch yn gyffredinol. Gradd Cyffuriau Anavar a ddatblygwyd yn unig ar gyfer defnydd dynol yn llawer mwy pricey. Mae hyn oherwydd y prosesau cynhyrchu eang ac yn hynod gaeth angen biliwn bwch cwmnïau fferyllol i ymgymryd i gaffael trwyddedau ar gyfer cymeriant dynol gan yr FDA yn ogystal ag i gynnal y drwydded hon.

powdrau crai o safon uwch yn cael eu defnyddio ac offer gweithgynhyrchu wynebu’r cannoedd o filoedd o ddoleri ddileu’r posibilrwydd o gynnyrch gwael cael ei gynhyrchu neu leihau yn sylweddol perygl hwn. Cymharwch hyn i UGL y gellir caffael powdwr Oxandrolone amrwd gan ddarparwr Tsieineaidd gan ddefnyddio dim mwy na chyfeiriad e-bost, Western Union a hefyd peiriant capsiwl $ 20 yn ogystal â rhai llenwyr, gallwch sylweddoli pam ansawdd dynol Anavar yn fwy drud ac hefyd fel arfer yn llawer gwell prynu o’r safon uchaf. Gall ansawdd cyffuriau Anavar amrywio o $ 120 — $ 150 ar gyfer 60 tabledi ar 10mg i $ 70 – $ CANT am 60 o gyfrifiaduron tabled o 10-20mg gyfer UGL.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Lle Y Gall I Brynu Anavar Yn Y Uk

Lle Y Gall I Brynu Anavar Yn Y Uk

Ble Alla i Brynu Anavar Yn Y DU

Ydych chi am deimlo’n well achosi adeiladu corff? Ydych chi wedi gwneud rhywfaint o ymarfer corff eto byth byth llwyddiant? Wel, efallai eich bod angen rhywfaint o raglen ychwanegol. Ar wahân i ymweld â rhaglen ffitrwydd corfforol, bwyta rhai atchwanegiadau yn ogystal â maeth gwych a fydd yn sicr yn gorffen eich menter. Ydych chi wedi teimlo penbleth i gael yn union pa fath o atodiad? Isod ei fod yn y Anavar gorau dioddef o’i eitem cymwys i ddatblygu eich corff yn iach a hefyd yn gyfan gwbl.

Yn y wefan hon, mae gennym y bopeth info gorau am Ble Alla i Brynu Anavar yn y DU. Gallech defnyddio cynnyrch hwn i gynorthwyo ychwanegu at eich corff i ddatblygu yn sylweddol yn ogystal â gyrraedd y physique fel y rhagwelwyd. Gall y dybiaeth ddigwydd os byddwch integreiddio’r holl gynlluniau. Wel, mae’r Anavar a ddarperir yn y wefan hon yn cael effaith mawr i helpu i ddeall y rhaglen ffitrwydd. Hefyd mae rhywfaint o effaith yn digwydd oherwydd y cynnyrch hwn, gallwch leihau iddo gan reoliad.

A ydych yn dal â diddordeb yr eitem hon? Lleolwch y rhestrau a gwblhawyd gan glicio yn ogystal â edrych ar y wefan eitem swyddogol Anavar. Gallech sied pob dryswch er mwyn ansicrwydd yr eitem hon. Yeah, pan fyddwch yn cysylltu â i’r safle, gallwch wella sut yn union y bydd yr eitem wirioneddol cynorthwyo chi i wneud llawer gwell defnydd. Mae’r wefan hefyd ar gael yn rhwydd i weld os ydych chi am brynu Anavar. Yn sicr, drwy gaffael y cynnyrch, gallech deimlo gwir effaith.

Dim mwy unrhyw mwy o amser i aros am y manylion cynnyrch! Cliciwch ac yn ymweld â’r brif eitem i wybod yn union sut y bydd yr eitem Anavar sicr yn gweithredu. Bydd yr holl wybodaeth a ddarparwn yn y safle hwn gydag unrhyw lwc i chi helpu i wybod hyd yn oed mwy am yr holl sydd ei angen ar gyfer iechyd a rhaglen ffitrwydd. Mae’n rhaid i chi fod yn greadigol er mwyn deall yr holl wybodaeth i adeiladu eich corff. Pan fydd pobl eraill yn teimlo penbleth o’r senario, gallwch gael yr holl wybodaeth yn y wefan hon. Felly, gwnewch yn sicr y byddwch yn caffael y cynnyrch Anavar yn ogystal â diolch ar ei gyfer.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Adolygiadau Anavar

Yn cynnwys Oxandrolone, Anavar gan ei fod yn cael ei ddeall yn gyffredinol yn Dihydrotestosterone (DHT) steroid anabolig gyda bron unrhyw rhinweddau top androgenic ac adeiladau anabolig cymedrol. Mae steroid llafar, Anavar debyg y rhan fwyaf o steroidau geneuol yn C17alpha-alkylated meddygaeth (17-aa) gan awgrymu ei fod wedi cael ei newid ar y sefyllfa carbon 17eg i’w alluogi i wneud yn trwy’r yfed trwy parhaus y teithio cychwynnol drwy’r afu; heb y newid 17-aa byddai’r steroid yn cael eu difrodi cyn iddo erioed mynd i mewn i’r llif gwaed.

Gan y newid hwn mae’r steroid yn cael ei ganiatáu i ddioddef a hefyd yn mynd i mewn i’r llif gwaed lle mae’n dod yn egnïol ac mae’r buddion yn cael eu cael. Fel y byddech yn cydnabod y gall y broses 17-aa fod yn beryglus i’r iau, am y rheswm hwn, bydd nifer o unigolion yn osgoi steroidau anabolig deintyddol ond gan ei fod geir yn Anavar mae angen i ni wneud eithriad. Yn wahanol i lawer o gyffuriau 17-aa ymddangos Anavar i fod yn eithaf ysgafn ar yr afu, felly cymedrol bod y rhan fwyaf sydd yn ei ddefnyddio yn profi fawr ddim i ddim uchder mewn ensymau afu.

Unwaith yn y gwaed Anavar yn dod yn egnïol yn brydlon iawn, fel sy’n gyffredin gyda llawer o steroidau deintyddol, yn enwedig y rhai o natur DHT. Yn ogystal, mae hyn yn amser y gweithgaredd cyflym yn bennaf oherwydd ei byr iawn hanner oes sydd tua 9 awr. Oherwydd y ffaith bod y hanner oes Anavar yw rheolaeth bob dydd mor fyr y feddyginiaeth bob amser yn gyson gyda dwywaith cymeriant o ddydd i ddydd o’r cyffur yn optimaidd. Gallech yn hawdd wneud y cyffur yn union cyn gynted ag y dydd a hefyd yn dal i gael y manteision o Anavar, serch hynny, os ydym i gynnal lefelau gwaed yn sefydlog ddwywaith y dydd yn llawer mwy effeithlon ag y pryd y byddai rheolaeth o ddydd i ddydd yn arwain at ychydig o’r meddyginiaeth yn dal i fod yn egnïol yn y corff cyn gynted ag gyfnod 24 Hr wedi mynd heibio. Ar yr amod, ar gyfer llai o dosages ben, yn benodol ar gyfer merched pan fydd bob dydd yn profi i fod yn ddigonol.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Defnyddio o Anavar

dosau Anavar amrywio yn seiliedig ar eich ddod ar eu traws gyda steroidau anabolig a’ch goddefgarwch at y cyfansoddyn. Mae’r dos Anavar priodol yn yr un modd yn dibynnu ar p’un a ydych yn ei ddefnyddio ar gyfer colli pwysau neu swmp. Efallai ddechreuwyr yn awyddus i roi cynnig ar feicio unig Anavar i ddechrau i sefydlu eu gwrthiannau unigol. Mae’r Anavar bywyd hanner cant y cant yw 8 awr, felly fe allech chi gymryd dos unig o ddydd i ddydd neu rannu’r dos a hefyd yn cymryd ei fod ddwywaith y dydd. Benywod fel arfer yn dechrau gyda dos o 10mg bob dydd; Gall dynion yn cymryd 20mg neu 25mg bob dydd. Dywedodd y mwyaf Anavar dos i fenywod yw 40mg bob dydd, yn ogystal â’r dos uchaf ar gyfer gwrywod yw 120mg bob dydd. Cadwch mewn cof bod yn rhaid info hyn byth yn newid awgrymiadau clinigol defnyddiol gan eich meddyg.

Ar gyfer unigolion mwyaf iach a chytbwys, y mae. Er bod y dos Anavar gyffredinol yn eithaf hyblyg, mae’n bwysig iawn cadw nifer o bethau mewn golwg. Eich iechyd sydd eisoes yn bodoli, eich deiet, a hefyd lefel eich ymarfer yn chwarae ddyletswydd enfawr yn gallu eich corff i ddioddef atodiad Anavar heb berygl. Os oes gennych glefyd preexisting y galon, problem afu, trafferthion arennau, neu diabetes mellitus, dylech beidio â gwneud defnydd o’r Var ar gael i’w werthu.

Gan fod steroid hwn yn hynod o ysgafn, yn enwedig dynion, mae angen i unigolion gymryd eu dosages mwy er mwyn gwireddu manteision mwyaf posibl. Mae’r dos bach iawn ar gyfer dynion yn 50mg bob dydd. Mae llawer o adeiladwyr corff yn y Deyrnas Unedig fel arfer yn cymryd 100mg y dydd. Benywod, ar y llaw arall, mae angen i gymryd dognau is, yn cael y tueddiad i fod yn sensitif i steroidau anabolig. Er bod y steroid braidd yn ysgafn, gan gymryd dosages llai yn gwneud yn sicr y bydd unrhyw effeithiau negyddol annymunol yn digwydd. Y nodwedd fwyaf effeithiol o steroid hon yw bod, yn wahanol i nifer o steroidau eraill i maes ‘na, gellir ei ddefnyddio am gyfnod hir o amser heb unrhyw broblemau. Serch hynny, caiff ei ddefnyddio yn gyffredin ar gyfer tua 6 i 8 wythnos. Er nad oes ots pan Anavar defnyddir, mae’n awgrymir defnyddio’r steroid ger neu ar ddiwedd eich beic os yw eich amcan yw i gyflawni yn ogystal â chynnal nifer heb lawer o fraster. Gan gymryd y feddyginiaeth pan fyddwch yn hyn o bryd heb lawer o fraster a fydd yn caniatáu i chi fwynhau manteision llawer gwell.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Manteision Anavar

ddatblygwyd yn wreiddiol ar gyfer defnydd clinigol yn unig, ar ôl gweld y datblygiad pwysau a hefyd strwythur chryfder rhinweddau Anavar, dechreuodd y gymdogaeth cyhyrau adeilad gan wneud defnydd o’r steroid i wirio ei ganlyniadau. Mae’r canlyniadau wedi bod mewn gwirionedd yn gadarnhaol, gan godi synthesis protein iach a hefyd cadw nitrogen, pan ynghyd â deiet protein uchel a gatrawd codi rheolaidd.

Anavar caniatáu i adeiladwyr corff i gaffael màs cyhyr heb roi ar unrhyw fath o bwysau dwr, braster neu gyfanswm pwysau’r corff, a all fod yn werthfawr wrth edrych i barhau i fod mewn cwrs pwysau. Ar ei ben ei hun, nid yw Anavar ddim mewn gwirionedd yn codi twf sylweddol cyhyrau, fodd bynnag, pan paru gyda gwahanol steroidau eraill fel Dianabol, y feddyginiaeth yn cynhyrchu màs meinwe cyhyrau arwyddocaol. Anavar yn gwella canlyniadau’r gwahanol steroidau eraill trwy leihau’r braster a gynhyrchwyd yn aml gan y steroidau mae’n cael ei baru gyda.

Gan ddefnyddio Avanar yn cynyddu stamina, yn ogystal â meinwe cyhyrau heb lawer o fraster ar ôl derbyn ac hefyd hyfforddiant. Un fantais o ddefnyddio Anavar tra hyfforddiant yw bod â dosages llai nad yw’n sylweddol codi graddau testosteron. Mae rhai ymchwiliadau wedi darganfod mewn gwirionedd fod Anavar yn wych ar gyfer gostwng braster bol diangen mewn dynion. Trwy gydol beiciau, nid Anavar yn gwneud defnydd o nodweddiadol, gan fod dewisiadau llai costus i ddewis ohonynt.

Fodd bynnag, Anavar yn ddefnyddiol trwy gydol y weithdrefn cysylltu mewn rhwng cylchoedd. Gan ddefnyddio y steroid yn briodol, gyda’r dosages gorau, bydd hyfforddiant a hefyd cynllun deiet yn sicr yn galluogi bodybuilders i gynnal pwysau i ffwrdd, ar ôl iddynt roi’r gorau i weithio allan am ychydig. Benywod gwneud defnydd o Anavar dylai atal dosau mawr i atal cynnydd difrifol yn y lefelau testosteron, serch hynny gyda’r dos delfrydol a hefyd regimen deiet, merched yn gallu gweld canlyniadau fel colli braster a màs cyhyr caledu hefyd.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Effeithiau andwyol o Anavar

Wel, ar gyfer llawer o unigolion iach, Anavar braidd i wneud defnydd o, yn ogystal â nad yw gorddos yw bod yn beryglus iawn heb risg. Gan ei fod ymhlith y steroid a gymeradwywyd yn ogystal â cyfreithloni mewn llawer o wledydd sefydledig, Anavar yn meddwl am ddiogel. Mae perfformiad Anavar yn gyffredinol yn dibynnu ar sut yn union y byddwch yn cymryd y tabledi gyda eich deiet a Ymarfer cyffredinol. Er mwyn atal effeithiau negyddol diangen, mae’n recommendable i gadw cynllun deiet mawr wrth gymryd Anavar atchwanegiadau.

Os oes gennych broblem afu preexisting, cyflwr iechyd yr arennau, materion diabetig neu broblem wres peidiwch â chymryd Anavar atchwanegiadau heb siarad â meddyg. Dros, Anavar wedi cael ei gweld mewn gwirionedd i achosi rhywfaint o gwrthddweud mewn cleifion â preexisting materion o arennau, yr afu a chlefyd y galon.

Yn wahanol i nifer o steroidau eraill, Anavar manteision yn llawer gwell o’i gymharu â’r effeithiau andwyol. Ymhlith y manteision Anavar gorau yn cynnwys gwell dygnwch corff, llai o cyhyrau blinder màs yn ogystal â chynnydd mewn stamina corff. Unwaith y byddwch yn dechrau cymryd Anavar â’r cynllun deiet priodol, byddwch yn sicr yn gweld hwb syfrdanol yn gryfder corff a fydd yn cynorthwyo i chi berfformio eich workouts heb deimlo mor flinedig. Mantais hyfryd ychwanegol o gymryd Anavar yw hynny, mae’n cynorthwyo i gael gwared ar fraster yn isgroenol yn ogystal â graddau naturiol.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Prynu Anavar Ar-lein

Anavar – gemegol enw Oxandrolone, yn un o un o’r steroidau geneuol mwyaf dewisol a hefyd ddefnyddir amlaf steroidau anabolig heddiw ac hefyd mae hyn wedi bod yn wir o 10 mlynedd mewn gwirionedd. Anavar yn enwog am fod yn steroid anabolig rhesymol di-risg o’i gymharu ag eraill, gan ei fod yn defnyddio gan y rhai sy’n cynnal cylchoedd cychwynnol, foneddigion a hefyd gan y rhai sydd yn llawer mwy gwybodus ac yn dadlau yn aml ar gam adeiladu corff. Gyda phob dalgrynnu record dda ar gyfer beiciau swmpio heb lawer o fraster, torri a hefyd yn gwneud defnydd o mewn dosau isel ar gyfer merched, gall un sylweddoli pam y mae mor boblogaidd yn y steroid gan ddefnyddio byd.

Gallai’r gyfradd cyfansoddyn hwn yn amrywio ar y farchnad yn dibynnu cyntaf ynghylch a yw’n radd fferyllol neu ansawdd UGL. Yn ail, y gyfradd yn cael ei ddylanwadu gan y math o adnoddau a brynwyd oddi wrth. 2 prif ffynonellau yn bodoli: rhai y mae angen cyfyngiadau er lleiaf posibl i gael eu rhoi, yn ogystal â’r rheini sy’n caniatáu archebion bach. terfynau Lleiafswm gorchymyn fel arfer yn awgrymu bod y pris fesul peth yn is, yn ogystal â gorchmynion bach heb gyfyngiadau isafswm a osodir fel arfer yn awgrymu prisiau uwch pob peth got.

Er enghraifft, gall ansawdd fferyllol Anavar ei brynu ar gyfer $ 2 – $ 4 y tabled (fel arfer 10mg cyfrifiaduron tabled) o adnoddau nad ydynt yn gosod cyfyngiadau trefn fach iawn. Ar yr un pryd, yn is na’r safon isaf o adnodd sy’n gosod gallai cyfyngiadau gorchymyn lleiaf posibl ei gyflenwi ar gyfer $ 1 – $ 1.60 pob tabled yn cynnwys yr un 10mg fesul tabled. enwau brand gwahanol o ddwy radd fferyllol yn ogystal â gradd UGL un modd gosod gwahaniaethau mewn prisiau, gan fod rhai yn cael eu hystyried yn well o gymharu â phobl eraill. Gallai’r argaeledd enw brand penodol hefyd effeithio ar brisiau ar y farchnad hefyd.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Yn Anavar A Winstrol Pentwr Da

Yn Anavar A Winstrol Pentwr Da

A yw Anavar Ac Winstrol A Stack Da

Ydych chi’n chwilio am fanylion Is Anavar Ac Winstrol A Stack Da? Pam y dylid penbleth? Dyw hi ddim yn anodd i ddod o hyd yr holl wybodaeth fanwl gysylltiedig â hyn chynnyrch adeiladu corff gwych. Yeah, efallai i gyd yn cydnabod bod yr eitem hon yn un o un o’r eitemau mwyaf ei angen ar gyfer bodybuilding i ddod o hyd i maes ‘na. Pan fyddwch mewn gwirionedd yn dymuno deall pam y cynnyrch hwn mor amlwg, mae’n rhaid i chi ddarllen y wybodaeth Anavar hyn yma. Felly, lle y gallwch ddod o hyd iddi?

Yr ydym yn y wefan gorau i chwilio am y Is Anavar Ac Winstrol A Stack Da info. Yma, rydym yn gwybod am hyn eitem anhygoel i ffitrwydd, Anavar. Byddwch yn sicr yn cydnabod llawer mwy yn union sut y bydd yr eitem hon yn sicr o weithio ar eich cyfer. Byddwch yn sicr yn gweld y manylion er mwyn gwybodaeth am sut yn union y cynnyrch hwn a wnaed. Mae gan Anavar gyffredin rhai nodweddion i’w defnyddio mewn rhai cynhyrchion. Fodd bynnag, efallai y bydd y defnydd manwl yn cael ei gynnal ar y cynnyrch bodybuilding. Gallech gymryd y manteision i helpu i chi gael golwg corff disgwyliedig yn ogystal ag iechyd a lles.

Nid oes unrhyw alw penbleth i chi gael popeth am gynnyrch manwl. Byddwch yn gweld sut y dylai’r eitem yn cydymffurfio â’r defnydd a gweithio i chi. Ffitrwydd corfforol fel un o un o’r rhai mwyaf a wneir gan ferched er mwyn guys droi i mewn i un o’r ffactorau rhyw dioddefwr cymryd yn Anavar. Ar ben hynny, isod, er mwyn dod o hyd i’r manylion gorau, gallech chwilio am y rhestrau gorau drwy weld y prif safle rhyngrwyd o Anavar. Cliciwch unwaith i ailgyfeirio i mewn i’r wefan ac yn cael yn union yr hyn yr ydych ei eisiau, yn ogystal â rhagweld.

Drwy glicio ar y wefan, gallech ei ddefnyddio i gymryd rhai manteision. I’r dde yma, rydym yn wir yn teimlo mewn gwirionedd boddhad i helpu chi ddod o hyd i’r cynnyrch bodybuilding mwyaf effeithiol i fynd i mewn. Mae hyn ar gyfer nid yn unig yn adeiladu eich corff eto hefyd yn cynnwys y stamina er mwyn iechyd. Wel, trwy weld y wefan yma, ydych chi wedi gwneud y cam cynradd i gael yr holl bachu bwriedais dda. Felly, yn union beth sy’n dal i aros am? Gadewch i ni edrych ar y Anavar mwyaf effeithiol ar gyfer rhai yn y safle hwn.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Adolygiadau Anavar

Anavar yn feddyginiaeth hynod ddiddorol ar lawer o raddau. Mae’n ymddangos i herio diffiniad a hefyd gyfyngiadau o steroidau geneuol. Yr ydych wedi adolygu ei ‘enillion glân’ yn ogystal â anwyliaid diogelwch. Rhyfedd, mae mor ddiogel, yn wahanol steroidau eraill, a gafodd eu defnyddio ar gyfer maethiad gwael yn ogystal ag anemia, Anavar awgrymwyd yn wreiddiol yn bennaf ar gyfer dioddefwyr llosgiadau. Mewn ymchwil ar hap, dwbl-ddall, cleifion gyda 40% llosgiadau cyfanswm arwynebedd corff yn cael eu dewis i dderbyn triniaeth sylfaenol llosgi ynghyd oxandrolone, neu heb oxandrolone. Roedd Oxandrolone defnyddio i gynorthwyo ennill yn ôl sied ar ôl llawdriniaeth, trawma difrifol, neu heintiau parhaus pwysau. Mae’r rhai leddfu gyda oxandrolone Datgelodd adferiad cyflymu, corff colur hwb, cynnal màs cyhyr a llai o catabolism a hefyd gostwng wedyn amser gyfleuster gofal iechyd harhosiad. Nid yw’n syndod ei fod o ddiddordeb i bodybuilders!

Efallai y bydd rhai pobl yn cymryd yn ganiataol Anavar yn ychydig yn gorbwysleisio’r oherwydd y ffaith nad ydych yn ‘chwythu i fyny’ o gadw dŵr fel y byddech yn sicr ar Dianabol neu Anadrol neu testosteron. Fodd bynnag, ni allai neb wrthbrofi bod y cyhyrau yn ansawdd yn ogystal â gwydn. Yn fwy na hynny, mae mantais colli pwysau sydd bob amser yn ei drafod ar y fforymau ar-lein.

Mae llawer o honiad bod anavar yn helpu i losgi braster. Bydd unrhyw steroid adeiladu meinwe cyhyrau a hefyd yn llosgi braster. Gan y dylai byddwch yn hyfforddi yn ogystal â chael eich cynllun deiet yn gwirio ar gyfer canlyniadau gorau, mae ‘na duedd i edrych yn llai gwastraffus. Eto i gyd gyda Anavar, y cyhyrau yn ymddangos yn fwy diffiniedig oherwydd ei anallu i ddal dŵr. Fodd bynnag, bu astudiaethau sydd wedi datgelu gwirionedd Anavar i leihau braster naturiol yn sylweddol yn y lleoliad bol gyda workout cymedrol yn unig. Yn ogystal â’r pynciau cadw braster oddi ar ôl terfynu eu defnyddio.

At ei gilydd, Anavar yn steroid ’boutique’. Mae’n ansawdd rhagorol a hefyd rhesymol ddiogel os defnyddio’n gywir. Gellir ei ddefnyddio i ddechrau cylch yn ogystal â fod yn gweithredu’n dda fel ‘finisher’ i ychwanegu sglein ychwanegu at y corff cyn cystadleuwyr neu lun saethu. Yn syml cofiwch, yn dal angen i chi wneud yn Erthygl dibynadwy Triniaeth Beicio (PCT) yn ogystal â chymryd y atchwanegiadau priodol i sicrhau diogelwch ar hyd y ffordd.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Defnyddio o Anavar

Bydd y rhan fwyaf o ddynion sy’n defnyddio Anavar o reidrwydd y dylai wneud defnydd o swm mawr i gael unrhyw fath o fantais amlwg fel natur ysgafn iawn steroid hwn bydd angen. Bydd llawer o ddynion yn dod o hyd i 50mg y dydd i fod y lleiaf dos os ydynt yn disgwyl gweld unrhyw fath o ganlyniadau gweladwy ffafriol a hefyd gyda 80mg bob dydd yn llawer mwy cyffredin. Ar y llaw arall, gan fod merched yn llawer mwy sensitif i steroidau anabolig yn cael dosages is i’w ddefnyddio; ymhellach, dosages is yn llwyr yn gwarantu y bydd sgîl-effeithiau yn sicr yn parhau i fod yn ddim yn bodoli. Bydd llawer o ferched yn darganfod 10mg bob dydd i fod bron yn berffaith gyda 20mg bob dydd yn y swm gorau posibl o Anavar bydd y rhan fwyaf yn sicr byth yn dymuno neu y dylai ddefnyddio.

Ni waeth pwy defnyddio ohono, guys neu ferched, gall Anavar yn cael ei defnyddio’n effeithiol am gyfnodau hwy o amser o gymharu â llawer o steroidau anabolig llafar, fodd bynnag, 6-8 wythnos o ddefnydd yn gyffredin. Ar gyfer Ni fydd y rhan fwyaf o ots ar ba bwynt o gylch steroid i chi yn cynnwys Anavar, serch hynny, os ydych yn ceisio phwyso allan, er mwyn cael y gwerth mwyaf y bydd y steroid yn fwyaf delfrydol fodd i gwblhau cylch, fel ei Bydd manteision yn llawer mwy yn ogystal â amlwg y llai gwastraffus ydych chi ar hyn o bryd.

O ystyried bod Anavar mor isel mewn cyfrannedd androgenic, mae’n yn ffafrio ymhlith merched. Gallai Benywod caffael cyhyredd super dynol heb y trafferthu gyda gwallt dros ben, cynyddol y llais, neu’r ehangiad clitoral sy’n dod o lawer o wahanol steroidau eraill. Un elfen yn fwy deniadol o Anavar i ferched yw (braidd empirig) tystiolaeth fod yn helpu i leihau bodyfat, yn enwedig yn y stumog.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Manteision Anavar

Ar gyfer cylch torri mawr y gall y hir yn ogystal â fyr eu crynhoi yn hynod ddiymdrech; canlyniadau Anavar mewn physique llai gwastraffus, galetach a llawer mwy dymunol, syml ac uniongyrchol. Mae hwn yn un o’r ychydig steroidau anabolig gallem addas, dosbarthu yn bennaf yn lleihau steroid yn yr un iawn ysgafn â Winstrol. Yn bennaf gall pob steroidau anabolig yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y ddau lleihau gael cylchoedd swmpio a hefyd yn aml yn i lefel debyg o berfformiad eto yn yr achos hwn Anavar arwain at ffasiwn torri bron pur yn ogystal ag ansawdd uchel. Fel mynd dros dros yr asiant hormonaidd Oxandrolone yn sylweddol yn amddiffyn yn ogystal â gwaith atgyweirio celloedd cyhyrau, ond hyd yn oed yn fwy sylweddol yn hysbysebu gweithgarwch metabolaidd cyffredinol a cholli pwysau.

Er y gall steroid hon fod yn ddefnyddiol i ddyn, yn enwedig un sy’n dymuno traeth edrych y bydd eto fod yn ferched athletwyr proffesiynol sy’n ennill o Anavar canlyniadau i’r lefel fwyaf yn ystod y broses rhaglenni diet; yn-wir, os na bai am steroid hwn ni fyddai’r diwydiant ffitrwydd corfforol ei hun yn bodoli yn y cyflwr y mae’n ei wneud; modelau iechyd a ffitrwydd benywaidd rhai sy’n marchnata eich hoff bar protein iach, did not ydynt yn disgyn allan o’r awyr. Mae ei gyfrinach, gall fod yn anoddach i fenywod i sied corff braster na dynion ac yn gallu pan fyddant yn cadw celloedd heb lawer o fraster fod hyd yn oed yn fwy anodd. Dyma lle steroidau anabolig yn dod yn fanteisiol, fodd bynnag, gan y gall llawer o fod mor niweidiol i benyweidd-dra merched, fel arfer cant eu bod yn eu cyffwrdd. Dyma lle Oxandrolone yn mynd i mewn ei chwarae gan y gall fod yn bennaf mhob achos CANT% sgîl-effaith ddymunol yn ogystal â dim ond yn creu canlyniad positif pan defnyddio’n briodol.

Heb cwestiwn, bydd yn sicr o fod menywod oddi ar y tymor athletwyr proffesiynol a fydd yn gweld Anavar arwain i fod y mwyaf manteisiol drwy gydol y cyfnod oddi ar y tymor; hyd yn oed y rhai sy’n cael eu chwilio am cynnwys faint. Mae benywod yn llawer mwy ymwybodol y Oxandrolone asiant hormonaidd o gymharu â guys ac er y bydd yn sicr ni pentwr ar symiau enfawr bydd yn sicr yn cynnwys mwy o gelloedd iddynt na mewn guys a hefyd pob unwaith y bydd yn sicr yn unig hynny, celloedd heb lawer o fraster diwethaf. Hyd yn oed mwy, fel Anavar achosi effeithiau virilization ychydig iawn pe cyfan ohono, gan ei wneud ymhlith y mwyaf steroidau cyfeillgar sgîl-effaith o bob amser, i gyd-yn-i gyd ei fod yn y steroid ardderchog oddi ar y tymor ar gyfer athletwyr proffesiynol mwyaf benywaidd.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Effeithiau Ochr Anavar

Fel amryw o steroidau anabolig geneuol eraill, Anavar cynnwys newid 17-aa, sy’n ei alluogi i ddioddef yn y system gastroberfeddol a hefyd yn teithio drwy’r afu heb gael eu difrodi. Gallai pob steroidau â newid 17-aa niweidio’r afu. Serch hynny, steroid hwn yn eithriad. Gan fod Anavar yn gymedrol iawn, y rhan fwyaf o athletwyr proffesiynol ac adeiladwyr corff sy’n ei ddefnyddio byth byth yn cael unrhyw fath o broblemau afu. Felly, mae angen sicrhau bod unrhyw bryderon ynghylch defnyddio steroid hwn.

Mae llawer o steroidau yn gysylltiedig â effeithiau iechyd niweidiol. Fodd bynnag, nid yw effeithiau andwyol hyn yn cael eu sicrhau neu sicr; maent yr un yn unig yn bosibl. Mae hyn yn awgrymu y gallwch chi wir yn eu hosgoi os ydych yn gwneud defnydd o steroidau yn gywir ac yn synhwyrol. Mae’r rhan fwyaf o’r effeithiau negyddol diangen, fel mater o ffaith, gyd-fynd â chamddefnyddio steroidau. Hefyd, mae unigolion sy’n sensitif neu’n sensitif i feddyginiaethau a steroidau gallai cael sgîl-effeithiau annymunol, er gwaethaf cael defnydd cyfrifol o steroidau.

Anavar yn hynod amrywiol o gymharu â rhan fwyaf o steroidau pan ddaw i ganlyniadau iechyd niweidiol. Yn gyntaf, nid yw’n aromatize, sy’n awgrymu nad yw’n creu canlyniadau lles andwyol sy’n gysylltiedig â aromatization steroid, megis Gynecomastia. Yn ogystal, mae cyffur hwn mae gan y duedd i gael effeithiau ‘n sylweddol cymedrol pan ddaw at y gostyngiadau o gynhyrchu testosteron yn y corff. Fel mater o ffaith, bydd cynhyrchu testosteron naturiol yn y corff yn dal i ddigwydd, hyd yn oed tra’n cymryd y feddyginiaeth, yn dibynnu ar ddos y cwsmer penodol. Mae’r rhan fwyaf o steroidau yn tueddu i fod yn difetha i ferched oherwydd y canlyniadau androgenic sy’n dod am. Fodd bynnag, mae natur cymedrol o Anavar yn sicrhau nad yw unrhyw virilization, neu nodweddion manly, yn digwydd. Mae hyn yn awgrymu y gallai menywod ddefnyddio’r feddyginiaeth hon heb orfod poeni am gael rinweddau manly, megis cordiau lleisiol llawer dyfnach, ychwanegiad clitoral a thwf gwallt corff hwb. Mae hyn yn y rheswm Anavar Cyfeirir at hyn fel ‘y steroid fenyw.’

Fodd bynnag, gan niweidio canlyniadau iechyd yn dal i fod yn ymarferol, yn enwedig pan fydd y cyffur yn gwneud defnydd o am gyfnod amser tymor hir ac mewn dognau uchel. Mae’r rhan fwyaf o’r effeithiau andwyol yn ysgafn a gall hefyd yn diflannu pan fydd ei ddefnydd yn cael ei dod i ben. Maent yn cynnwys: cyflwr siglenni meddwl, acne, queasiness, taflu i fyny, colli archwaeth bwyd, dolur rhydd, problemau cysgu, peeing trafferthion yn ogystal â libido lleihau. Mewn achosion gwaethaf, gall y feddyginiaeth greu trafferthion afu, pryderon colesterol yn ogystal â gwell risg o salwch rhydweli coronaidd.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Gaffael Anavar Ar-lein

Mae’r rhan fwyaf o’r amser, bydd Anavar yn sicr yn dod o hyd fel tabled 10mg. Er hynny, maent mewn gwirionedd wedi cael eu cydnabod i fynd yr holl ffordd gymaint â 20mg yn ogystal ag mewn rhai achosion 50mg tabledi. Anavar ar gael mewn ffurfiau amrywiol eraill sy’n cynnwys capsiwlau a hefyd math hylif chwistrellu hefyd. Er mwyn i Anavar i fod yn effeithlon a hefyd yn eich galluogi i gael un o’r rhai mwyaf ar gyfer yr hyn a wariwyd gennych ar gyfer, yn siarad fel arfer, mae angen dos uchel o Anavar. Nid yw unrhyw beth yma 20mg bob dydd Cynghorir iawn oherwydd fel yr ydym wedi nodi eisoes, Anavar yn hytrach yn steroid cymedrol. Os ydych yn cymryd rhy ychydig ohono, byddwch nid yn unig fydd yn gweld unrhyw fath o addasiadau yn eich corff mewn perthynas â physique, sef y nod mawr ar gyfer y rhan fwyaf o bobl sy’n chwilio am Anavar sydd ar gael a hefyd ddefnyddio iddo.

Hoffwn i chi fod wedi dysgu rhai pethau ynglŷn Anavar sydd wedi helpu i chi fod yn gallu dewis a oes rhaid i chi brynu Anavar. Cyn ystyried dechrau i ddefnyddio unrhyw fath o fath o steroid, gweld iddo eich bod yn gwneud astudiaeth sylweddol at chyfrif i maes mor uchel ag y gallwch er mwyn i chi fod yn sicr i aros yn ddiogel ar yr amod eich wybodus am y sgîl-effeithiau a hefyd dognau ac yn y blaen ar. Hefyd, byddwch yn ofalus wrth geisio Anavar ar werth ar-lein gan fod rhai cynhyrchion phony sydd ar gael.

Rydym mewn gwirionedd wedi trafod yn fras bod ansawdd fferyllol Anavar i brynu yn llawer mwy costus na UGL graddio Var. cyfraddau deunydd sylfaenol o Oxandrolone yn uchel ni waeth pa genedl fod yn tarddu o, ond gellid cynnig powdwr amrwd llai costus i ansawdd llai, yn debyg iawn i unrhyw brynu a wnewch yn gyffredinol. ansawdd fferyllol Anavar creu dim ond ar gyfer defnydd dynol yn fwy pricey. Mae hyn oherwydd yr hir yn ogystal â gweithdrefnau cynhyrchu eithriadol o llym yn cael biliwn bwch cwmnïau fferyllol i ymgymryd i gael trwyddedau ar gyfer defnydd dynol gan yr FDA a hefyd i gadw’r drwydded hon.

powdrau crai o safon uwch yn cael eu defnyddio a pheiriannau cynhyrchu yn dod ar draws y cannoedd o filoedd o ddoleri gwared ar y siawns o eitem annigonol yn cael eu creu neu leihau risg hon yn fawr. Cymharwch hyn i UGL y gellir cael powdwr Oxandrolone amrwd oddi wrth werthwr Tsieineaidd gan ddefnyddio dim mwy na chyfeiriad e-bost, yr Undeb Western ac offer bilsen o $ 20 yn ogystal â rhai llenwyr, gallech deall pam ansawdd dynol Anavar yn ddrutach yn ogystal â aml yn caffael o ansawdd llawer gwell. Gall ansawdd cyffuriau Anavar amrywio o $ 120 — $ 150 ar gyfer 60 o gyfrifiaduron tabled yn 10mg i $ 70 – $ 100 ar gyfer 60 o gyfrifiaduron tabled o 10-20mg gyfer UGL.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Pa Mor Hir Y Dylai Cylch Anavar Fod

Pa Mor Hir Y Dylai Cylch Anavar Fod

Pa mor hir ddylai’r Mae Cycle Anavar Bod

Pa mor hir ddylai’r Mae Beicio Anavar Be. A ydych yn dymuno i gael cyhyrau adeilad delfrydol? Mae hynny’n Excellents. Mae angen i chi wneud digon yn gweithio allan i ennill eich disgwyliadau. Yeah, gallech gael rhai rhaglenni iechyd a ffitrwydd. Yn amlwg, mae’n rhaid i chi gydbwyso ei brofi bwyta bwyd gwych yn ogystal â iach yn ogystal â maeth. Serch hynny, o bryd i’w gilydd, mae’n annigonol. Efallai y byddwch angen rhywfaint o atodiad i gymryd i mewn. Awgrymwn y Anavar fel yr atodiad gorau. Pa fath o atodiad yw hynny?

Yn y safle hwn, rydym yn rhoi rhai manylion am yr eitem Anavar. Gallwch gael gwybod sut mae’r cynhyrchion niferus o Anavars wasanaethir. Anavars alluoedd rhyfeddol i helpu chi datblygu corff yn ddelfrydol ac mae hefyd yn iach. Hefyd yno yn y farchnad, gallech weld llawer o Anavar eitemau, yr ydym yn wahanol iddynt hwy. Gwreiddiol yw’r peth cyntaf yr ydym bob amser yn cynnig ar gyfer y cwsmer. Yn naturiol, bydd y tarddiad yn darparu effaith rhagorol ar ôl ei fwyta.

Dyma pam, rydym yn awgrymu i chi edrych ar y brif wefan yn uniongyrchol i weld yn union pa mor gwreiddiol er mwyn eitem Anavar ffantastig yw. Gallwch gymryd apwyntiad i ddewis y eitem Anavar priodol. Cael amser gwych i wneud yn edrych yn rhagorol ar hyn o bryd y gellir ei wneud yn gyfleus. Trwy gyfuno’r rhaglen ffitrwydd, adeiladu cyhyrau, a rhai ymarferion, fe allech chi gyrraedd eich perffaith i gael corff gorau. Yn y prif safleoedd, efallai y byddwch yn gwybod rhai eitemau sy’n ffitio i chi o asesu.

Ymuno â ni i gael syniadau gwych ar gyfer corff iach yn bwysig. Gallech gael gwybod hyd yn oed mwy o safleoedd sy’n cynnig yr eitem. Serch hynny, dde yma dim ond y safle mwyaf effeithiol. Gallwch chwilio am gynnyrch amrywiol i gael cyhyrau adeilad ardderchog. Os ydych yn teimlo bod eisiau teimlad gwych o Anavar hwn, byddwn mewn gwirionedd yn dweud diolch i. Gallwn eich cynorthwyo mwy i ddod o hyd ac yn cyrraedd yn union beth yw eich dybiaeth yw. Yn naturiol, cael a hefyd yn defnyddio ei rheolaidd yn profi ffordd gytbwys o fyw yn ogystal â workout i gael adeilad y corff addas. Dewch i ymuno â ni er mwyn cymryd eich ddelfrydol.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Adolygiadau Anavar

Anavar yn feddyginiaeth diddorol ar nifer o lefelau. Mae’n ymddangos i wrthsefyll yr ystyr yn ogystal â chyfyngiadau o steroidau geneuol. Yr ydych wedi gwirio mewn gwirionedd allan ei ‘enillion glân’ ac anwyliaid diogelwch a diogeledd. Yn rhyfedd iawn, mae mor di-risg yn wahanol i steroidau eraill, a oedd yn gwneud defnydd o am ddiffyg maeth a hefyd anemia, Anavar ragnodwyd yn wreiddiol yn bennaf ar gyfer dioddefwyr doddi. Mewn ymchwil ar hap, dwbl-ddall, cleientiaid gyda 40% llosgiadau arwynebedd corff cyflawn dewis i gael gofal confensiynol sied ynghyd oxandrolone, neu heb oxandrolone. Roedd Oxandrolone defnyddio i helpu i adennill pwysau sied ar ôl llawdriniaeth, anaf difrifol, neu heintiau parhaus. Rhai a gafodd driniaeth â oxandrolone Datgelodd cyflymu’r iachau, strwythur y corff gwell, cadw màs meinwe cyhyrau a gostwng chymhathu a hefyd o ganlyniad gostwng ysbyty yn cadw amser. Dim syndod roedd o ddiddordeb i bodybuilders!

Gallai rhai unigolion yn credu Anavar yn ychydig yn gorbwysleisio’r oherwydd y ffaith nad ydych yn ‘ffrwydro’ o gadw dŵr fel y byddech ar Dianabol neu Anadrol neu testosteron. Eto gall neb wadu bod y cyhyrau yn ansawdd uchaf yn ogystal â tymor hir. Yn fwy na hynny, mae mantais llosgi braster sydd wedi mynd dros bob amser ar y fforymau ar-lein.

Mae llawer o achosion bod anavar cynorthwyo doddi braster. Bydd unrhyw fath o steroid yn adeiladu meinwe cyhyrau yn ogystal â braster llosgi. Oherwydd dylech addysgu a dweud eich regimen deiet yn edrych ar gyfer canlyniadau gorau, oes posibilrwydd i edrych yn llai gwastraffus. Eto i gyd gyda Anavar, y màs cyhyr yn ymddangos yn fwy penodol oherwydd ei diffyg gallu i ddal dŵr. Serch hynny, bu astudiaethau ymchwil sydd wedi dangos Anavar mewn gwirionedd i sylweddol is angerddol fraster yn y lleoliad bol gyda workout syml cymedrol. A hefyd y pynciau a gynhelir y braster oddi ar ôl rhoi’r gorau ddefnydd.

At ei gilydd, Anavar yn steroid ‘siop’. Mae’n ansawdd uchaf ac yn gymharol ddiogel os defnyddio’n gywir. Gellir ei ddefnyddio i ddechrau cylch yn ogystal â fod yn gweithredu’n dda fel ‘finisher’ i gynnwys sglein ychwanegu at y physique cyn i gystadleuaeth neu lun saethiad. Dim ond yn cadw mewn cof, byddwch yn dal y dylai wneud Erthygl effeithlon Triniaeth Beicio (PCT) yn ogystal â chymryd y atchwanegiadau cywir i sicrhau diogelwch yn y broses.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Defnyddio Anavar

Bydd angen o reidrwydd yw llawer o guys sy’n defnyddio Anavar i wneud defnydd o gyfanswm mawr i fyny i gael unrhyw fath o fantais amlwg gan y bydd natur gymedrol iawn steroid hwn ei gwneud yn ofynnol iddo. Bydd llawer o ddynion yn sicr yn dod o hyd i 50mg bob dydd i fod y lleiaf dos os ydynt yn rhagweld i weld unrhyw fath o cadarnhaol yn ogystal â chanlyniadau amlwg gyda 80mg bob dydd yn hyd yn oed mwy arferol. I’r gwrthwyneb, fel merched yn llawer mwy ymwybodol dognau steroidau anabolig llai wedi cael eu defnyddio; ar ben hynny, llai o dosau gwbl yn sicrhau y bydd sgîl-effeithiau yn sicr yn aros nad ydynt yn bodoli. Mae llawer o ferched fydd lleoli’r 10mg y dydd i fod bron yn ddelfrydol gyda 20mg bob dydd sef y swm uchaf o Anavar bydd y rhan fwyaf yn sicr byth yn dymuno neu os oes gennych i ddefnyddio.

Er gwaethaf hynny yn ei ddefnyddio, guys neu ferched, gall Anavar effeithiol yn cael ei wneud defnydd o am gyfnodau hwy o amser na llawer o steroidau anabolig llafar, fodd bynnag, 6-8 wythnos o ddefnydd yn ardal gyffredin. Ar gyfer bydd y rhan fwyaf ohono yn sicr nid o bwys ac ar y pwynt o gylch steroid i chi yn cynnwys Anavar, serch hynny, os ydych yn ceisio phwyso allan, er mwyn cael y gwerth mwyaf y bydd y steroid yn cael ei gynnig yn dda tuag at gwblhau cylch, fel ei Bydd manteision yn llawer uwch ac yn mynegi’r llai gwastraffus ydych chi ar hyn o bryd.

Ers Anavar ei leihau, felly mewn cyfrannedd androgenic, mae’n yn ffafrio ymysg merched. gallai merched gael cyhyredd hynod dynol heb y ffret am gwallt dros ben, cynyddol y llais, neu’r ehangiad clitoral sy’n tarddu o lawer o steroidau eraill. Elfen arall o ddenu Anavar i ferched yw (yn hytrach arsylwadol) tystiolaeth ei fod yn helpu yn y dirywiad bodyfat, yn benodol yn y rhanbarth yn y bol.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Manteision Anavar

Ar gyfer cylch torri ardderchog y gall yr hir yn ogystal â fyr eu crynhoi yn hawdd iawn; Anavar arwain at llai gwastraffus, galetach ac hefyd llawer mwy o ffigwr dymunol, syml a sylfaenol. Mae hyn yn ymhlith steroidau anabolig lleiafrifol gallem nodi raddau helaeth yn steroid torri yn yr un iawn ysgafn â Winstrol yn briodol. defnydd gall bron pob steroidau anabolig yn cael ei wneud o ar gyfer y ddau dorri i cylchoedd swmpio a hefyd fel arfer i raddau tebyg o effeithlonrwydd, ond yn yr achos hwn Anavar arwain arddull torri i ymarferol pur a hefyd ansawdd. Fel hadolygu dros yr hormon Oxandrolone sylweddol yn diogelu a hefyd drwsio gwasanaethau meinwe cyhyrau, ond hyd yn oed yn fwy sylweddol yn hyrwyddo cyfanswm dasg metabolig yn ogystal â llosgi braster.

Er y gall steroid hon fod yn ddefnyddiol i ddynion, yn enwedig un sy’n bwriadu arfordir edrych y bydd eto yn athletwyr menywod sy’n ennill o Anavar arwain at radd orau yn ystod y weithdrefn mynd ar ddeiet; yn-wir, os na bai am steroid hwn sicr, ni fyddai’r sector ffitrwydd ei hun yn bodoli yn y cyflwr y mae’n ei wneud; modelau iechyd a ffitrwydd benywaidd rheiny hysbysebu eich hoff bar protein iach, did not ydynt yn disgyn allan o’r awyr. Mae ei amlwg, gall fod yn anoddach ar gyfer merched i sied corff braster na guys pan fyddant yn dal ar gelloedd heb lawer o fraster yn gallu bod hefyd yn fwy anodd. Dyma lle steroidau anabolig pen draw yn cael fanteisiol ond gall cymaint o fod mor ddinistriol i ferched feminineness, yn aml cant eu bod yn eu cyffwrdd. Dyma lle Oxandrolone yn mynd i mewn ei chwarae gan y gall fod bron ym mhob achos CANT% sgîl-effaith dymunol a dim ond yn creu canlyniad terfynol gadarnhaol pan defnyddio’n synhwyrol.

Heb os, bydd yn ferched oddi ar y tymor athletwyr proffesiynol a fydd yn sicr yn gweld Anavar canlyniad mewn fyddo un o’r rhai mwyaf manteisiol yn ystod y cyfnod oddi ar y tymor; hyd yn oed y rhai sy’n ceisio dod o hyd dimensiwn ychwanegol. Merched yn llawer mwy sensitif i’r asiant hormonaidd Oxandrolone na guys ac er na fydd yn pentwr ar symiau enfawr bydd yn sicr yn cynnwys mwy fyth o feinwe iddynt hwy nag mewn dynion yn ogystal â phob olaf unwaith yn unig hynny, meinwe heb lawer o fraster. Yn ogystal, fel Anavar arwain effeithiau virilization i ychydig iawn pe cyfan ohono, gan ei wneud yn un o’r rhai mwyaf steroidau cyfeillgar sgîl-effaith o bob amser, i gyd-yn-i gyd ei fod yn y steroid delfrydol oddi ar y tymor ar gyfer llawer o athletwyr proffesiynol benywaidd .

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

effeithiau negyddol Anavar

Fel amryw o steroidau anabolig deintyddol eraill, Anavar nodweddion addasu 17-aa, sy’n ei alluogi i wneud yn trwy’r yn y system gastroberfeddol yn ogystal â theithio trwy’r afu heb gael eu difrodi. Gallai pob steroidau gyda addasu 17-aa brifo yr afu. Fodd bynnag, steroid hwn yn eithriad. Oherwydd y ffaith bod Anavar yn ysgafn dros ben, mae llawer o athletwyr proffesiynol a bodybuilders sy’n ei ddefnyddio byth byth yn cael unrhyw gymhlethdodau afu. O ganlyniad, rhaid fod unrhyw bryderon yn ymwneud â defnyddio steroid hwn.

Mae’r rhan fwyaf o steroidau yn gysylltiedig â effeithiau negyddol lles. Ond, nid yw sgîl-effeithiau hyn yn cael eu sicrhau neu sicr; maent yr un yn unig yn ymarferol. Mae hyn yn golygu y gallwch mewn gwirionedd yn eu hosgoi os ydych yn defnyddio steroidau yn briodol a hefyd yn iawn. Mae’r rhan fwyaf o effeithiau negyddol nas dymunir, mewn gwirionedd, gyd-fynd â chamddefnyddio steroidau. Yn ogystal, gall unigolion sydd yn gyffuriau alergaidd neu’n ymwybodol ac hefyd steroidau yn dioddef effeithiau andwyol diangen, er gwaethaf y defnydd o steroidau atebol.

Anavar yn wirioneddol amrywiol o gymharu â’r rhan fwyaf o steroidau pan ddaw i effeithiau lles anffafriol. I ddechrau, nid yw’n aromatize, sy’n awgrymu nad yw’n sbarduno’r effeithiau lles negyddol sydd yn gysylltiedig â aromatization steroid, megis Gynecomastia. Yn ogystal, y feddyginiaeth hon mae gan y duedd i gael effeithiau eithaf cymedrol pan ei fod yn golygu y gostyngiadau o gynhyrchu testosteron yn y corff. Mewn gwirionedd, bydd y gweithgynhyrchu o bob-naturiol testosterone yn y corff yn sicr yn dal i ddigwydd, hyd yn oed tra’n cymryd y feddyginiaeth, gan ddibynnu ar dogn penodol y defnyddiwr. Mae’r rhan fwyaf o steroidau yn tueddu i fod yn difetha i ferched oherwydd yr effeithiau androgenic hynny ddigwydd. Fodd bynnag, mae natur ysgafn o Anavar yn gwneud yn siwr nad oes unrhyw virilization, neu nodweddion gwrywaidd, yn digwydd. Mae hyn yn dangos y gall menywod ddefnyddio’r feddyginiaeth hon heb orfod poeni am gael nodweddion gwrywaidd, megis cordiau canu llawer dyfnach, ehangu clitoral yn ogystal â thwf gwallt corff hwb. Dyma’r rheswm y Anavar cael ei ddisgrifio fel ‘y steroid fenyw.’

Fodd bynnag, mae canlyniadau lles niweidiol yn dal yn bosibl, yn enwedig pan fydd y feddyginiaeth yn cael ei ddefnyddio ar gyfer swm y tymor hir o amser ac mewn dosau uchel. Mae llawer o effeithiau negyddol yn ysgafn yn ogystal â gall ddiflannu ar ôl ei defnydd yn cael ei derfynu. Maent yn cynnwys: newid mewn hwyliau, acne, queasiness, chwydu, colli archwaeth bwyd, dolur rhydd, anhwylderau cysgu, materion troethi yn ogystal â ysfa rywiol lleihau. Mewn sefyllfaoedd gwaethaf, efallai y bydd y feddyginiaeth yn creu problemau afu, materion colesterol yn ogystal â gwell bygythiad o gyflwr rhydweli coronaidd.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Gaffael Anavar Ar-lein

Mae llawer o hyn o bryd, bydd Anavar cael eu lleoli fel cyfrifiadur tabled 10mg. Fodd bynnag, maent wedi bod yn hysbys i copulate cymaint â 20mg neu hyd yn oed mewn rhai achosion 50mg tabledi. Anavar ar gael hefyd mewn gwahanol fathau eraill sy’n cynnwys capsiwlau yn ogystal â math o hylif chwistrellu. Er mwyn i Anavar fod yn effeithiol yn ogystal â eich galluogi i gael y mwyaf am hynny ydych wedi talu am, yn siarad fel arfer, mae angen dos uchel o Anavar. Unrhyw beth yma nid 20mg bob dydd cynghorir mewn gwirionedd ers i fel yr ydym wedi trafod o’r blaen mewn gwirionedd, Anavar yn hytrach yn steroid cymedrol. Os ydych yn cymryd annigonol ohono, byddwch yn syml, ni fydd yn gweld unrhyw fath o newidiadau yn eich corff yn nhermau physique, sef y brif amcan ar gyfer y rhan fwyaf o bobl yn ceisio dod o hyd Anavar ar werth a defnyddio ei.

Gobeithio eich bod wedi darganfod rhai pethau ynglŷn Anavar sydd mewn gwirionedd wedi helpu chi i allu dewis a oes angen i chi gaffael Anavar. Cyn meddwl am ddechrau i ddefnyddio unrhyw fath o steroid, yn sicrhau eich bod yn gwneud ymchwil sylweddol i ddarganfod mor uchel ag y gallwch er mwyn i chi fod yn sicr i aros yn ddiogel ar yr amod eich gyfarwydd â’r effeithiau a’r dosau andwyol ac yn y blaen. Yn yr un modd, byddwch yn ofalus wrth geisio dod o hyd Anavar gynnig ar werth ar-lein gan fod rhai cynhyrchion ffug o gwmpas.

Rydym mewn gwirionedd wedi crybwyll yn fras ar y ffaith bod graddfa fferyllol Anavar gynnig gwerthu yn llawer mwy pricey na UGL graddio Var. prisiau deunydd crai o Oxandrolone yn uchel beth bynnag wlad y mae’n tarddu o, ac eto yn llai costus gallai powdr amrwd yn cael eu cynnig ar gyfer ansawdd is, yn debyg iawn i unrhyw brynu a wnewch yn ei gyfanrwydd. Gradd fferyllol Anavar a ddatblygwyd yn unig ar gyfer defnydd dynol yn llawer mwy pricey. Mae hyn o ganlyniad i’r helaeth yn ogystal â gweithdrefnau gweithgynhyrchu drwyadl iawn cael biliwn busnes doler fferyllol i fynd drwodd i gael trwyddedau ar gyfer cymeriant dynol gan yr FDA yn ogystal ag i warchod y drwydded hon.

powdrau amrwd Gwell yn cael eu defnyddio yn ogystal ag offer gweithgynhyrchu wynebu’r cannoedd niferus o bychod gwared ar y siawns o gynnyrch annigonol yn cael ei gynhyrchu neu leihau risg hon yn fawr. Cyferbyniad hyn i UGL yn a allai gael powdwr Oxandrolone amrwd oddi wrth werthwr Tsieineaidd gan ddefnyddio dim byd o gwbl yn fwy na chyfeiriad e-bost, Western Union a hefyd offer capsiwl $ 20 a rhai llenwyr, gallech deall pam ansawdd dynol Anavar yn llawer mwy pricey ac fel arfer yn gwell caffael ansawdd uchaf. Gall gradd cyffuriau Anavar amrywio o $ 120 — $ 150 ar gyfer 60 tabledi ar 10mg i $ 70 – $ CANT am 60 o gyfrifiaduron tabled o 10-20mg gyfer UGL.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Tren Prawf Prop Ace Anavar Canlyniadau Beicio

Tren Prawf Prop Ace Anavar Canlyniadau Beicio

Canlyniadau Beicio Prawf Prop Tren Ace Anavar

Canlyniadau Beicio Prawf Prop Tren Ace Anavar. Ydych chi’n meddwl bod y mynd i gael physique addas dim ond awydd? Yn awr, nid yw’n gwbl. Trwy ymarfer corff a hefyd yn bwyta maeth gwych, gallai eich bod yn deall eich breuddwyd. Yeah, gallech gael rhywfaint o raglenni ffitrwydd corfforol i’w gyrraedd yn gyson. Fodd bynnag, bydd angen i rai atodiad ychwanegol i roi hwb i’r bodybuilding. Yn ogystal, dim ond yr hyn y bydd ei angen arnoch? Yma, mae’n yr Anavar. Mae hyn yn y cynnyrch mwyaf effeithiol i fwyta fel atodiad ar gyfer bodybuilding.

Peidiwch â thrafferthu, rydym wedi disgrifio’r wybodaeth sy’n cynnwys rheoleiddio rhagorol. Yn y broblem hon, bydd angen y manylion am Ganlyniadau Beicio Prawf Prop Tren Ace Anavar chi. Pam ddylai fod yn wefan hon? Rydych yn gwybod bod y rhan fwyaf o eitemau replica o Anavars lledaenu yn byd hwn. Mae gennym y cynnyrch Anavar ymddiried ynddo i fwyta ar gyfer lles. Erbyn tarddiad yr eitem, gallwch fod yn fwy sicr i’w fwyta. Yn amlwg, trwy warantu ar eich pen eich hun, gallwch roi hwb ffyrdd i chi gyrraedd eich paratoi.

Yn awr, yn union beth am y wybodaeth gorffenedig? Yeah, os ydych am hyd yn oed mwy fodd i gael yr eitem hon, gallwch edrych ar y prif gynnyrch Anavar. Gallwch glicio yn iawn yma ac yna reroute i’r safle. Yn y wefan, cwblhau eich chwilfrydedd y cynnyrch. Presgripsiwn, cynhwysion, yn golygu, er mwyn polisïau ar gael yn rhwydd ac yn addas i gael. Angen rhywfaint o apwyntiad? Pam ddim? Gallwch ofyn am rhai ymholiadau ac benodiad yn y brif wefan. Drwy geisio cyngor gan, gallwch ei deall yn union yn union sut y dylech ei yfed gyda rhai rhaglenni iechyd a ffitrwydd.

Os ydych chi wedi adnabod cynnyrch hwn, byddwch fod yn fwy sicr i’w fwyta. Yeah, yn rhoi diolch i gymaint am ymweld â’r safle. Unwaith eto, rydym yn y safle priodol sy’n cynnig y cynnyrch Anavar gywir i chi. Yn amlwg, mae’r tarddiad yn dod i fod y peth cyntaf sydd bob amser rydym yn eu cynnig. Efallai nad ydych yn wir yn teimlo cwestiwn ohono. Wel, yn syml prynu eitem hon yn wefan swyddogol yr ydym yn cyfeirio yn ogystal â chymryd y manteision.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Adolygiadau Anavar

Anavar yn steroid anabolig perthyn i’r Dihydrotestosterone (DHT) aelwyd deilliadau / analogau steroid anabolig. cyfansoddion eraill sy’n perthyn yn y DHT hwn aelwyd o steroidau anabolig yn cynnwys Winstrol, Primobolan, Masteron, yn ogystal â nifer o rai eraill sydd i gyd yn deilliadau o moms a dad DHT steroid anabolig. Y ffactor cyffredin ymysg pob un o’r steroidau anabolig hyn yw eu bod, mewn rhyw ffordd, mathau addasu o DHT ac felly gellid DHT yn cael ei ystyried y moms a hormon dad o steroidau anabolig hyn. Anavar ei hun yn meddu ar blaid unigryw o gryfder anabolig dros ei gryfder androgenic (fel y gwelir gan ei safle anabolig o 322-630 yng ngoleuni ei sgôr androgenic o 24). Mewn cyferbyniad â testosteron, sydd â anabolig: cymhareb androgenig o 100: 100 benodol, mae’n cael ei weld yn ddiymdrech bod Anavar yn llawer llai androgenig yn ogystal â gan gryfder anabolig cryfach o leiaf 3 gwaith y cryfder testosteron, a hefyd yn ymchwilio wedi dangos mewn gwirionedd caledwch anabolig mor uchel â 6 gwaith yn fwy na testosterone gydag ychydig yn dod â gweithgarwch androgenic. Nid oes gan Anavar unrhyw fath o weithgaredd estrogenic mesuradwy (oherwydd ei natur o fod yn deillio DHT), ac nid yw’n dal unrhyw fath o dasg Progestogenic.

Gellir ei gweld yn gyflym pa mor nodweddion hyn yn gwneud Anavar sylwedd positif ymhlith athletwyr proffesiynol a hefyd adeiladwyr corff sy’n dymuno gwella perfformiad chwaraeon, ennill màs cyhyr, a hefyd ennill stamina lle mae’r ennill pwysau dŵr ychwanegol yn annymunol. Mae’n hefyd yn steroid anabolig a ddefnyddir yn helaeth gan bodybuilders sydd am alw heibio braster corff a chadw cymaint o feinwe cyhyrau ag y bo modd trwy gydol diffyg caloric, ble unwaith ychwanegu pwysau dŵr, a hefyd nid braster ymarferol cadw / ennill ei ffafrio eto. Gan y gallai’r un yn cael y gallu i weld yn gyflym, Anavar yn weddol cyfansoddyn swyddogaethol o ran ei ddefnydd. Am steroid anabolig touted yn gyffredinol fel rhai ysgafn, ‘n sylweddol wedi rhai caledwch anabolig yn eithaf rhyfeddol fel y gallem weld o Anavars ardrethu anabolig o 322-630 yn erbyn sgôr Testosterones o 100; o’i gymharu â’r boblogaidd steroid anabolig cymedrol eraill Primobolan, gyda’i sgôr anabolig o 88, gallem weld yn union sut nad Anavar mor cymedrol yn y teimlad o caledwch anabolig gan fod llawer wedi ei gwneud yn allan i fod.

O ran ei adrodd ardrethu anabolig o 322-630, y rheswm mae’n cael ei ddarparu amrywiaeth hwn yn lle un rhif cryf ar gyfer ei anabolig Safle (megis Trenbolones ardrethu o gryf sgôr 500 neu Testosterones o gryf CANT) i fod i Anavars natur fel steroid anabolig ar lafar. Cydnabyddir bod steroidau anabolig yn dangos canran eithaf gwael o oroesi drwy gyfradd metabolig iau pan dreuliant drwy’r geg. Fel y gwyddom fod steroidau anabolig llafar yn cael eu haddasu yn y 17eg carbon (a elwir C17 Alpha Alkylation) er mwyn i’r steroid anabolig i fod yn fwy ymwrthol i camweithio yn yr iau, mae hyn yn caniatáu cyfran uchel iawn ar gyfer steroidau anabolig i deithio trwy’r hawl afu i lif y gwaed, fodd bynnag, nid yw hyn yn sicrhau bod ONE HUNDRED% o’r steroid anabolig yn ei gwneud yn gyda. Bydd rhai cant yn dal i gael eu taflu yn anffodus, ac o ganlyniad mai dyna’r rheswm pam yn hytrach na nifer solet, amrywiaeth sylfaenol ei ddarparu ar gyfer llawer o steroidau anabolig (cyfansoddion llafar yn bennaf ar gyfer y ffactorau a nodwyd, gan y gall stamina yn wahanol o ganlyniad i metabolig afu gyfradd).

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Defnyddio Anavar

Am gyfnod hir anavar oedd, ac hefyd yn dal i yw, un o’r meddyginiaethau ffafriol anabolig ymhlith athletwyr benyw am y canlyniadau rhagorol ei fod yn dod a hefyd ei dasg androgenig isel (sydd ddim yn dod â corff dros ben a hefyd yn wynebu gwallt, dyfnhau llais, ac ati bod steroidau yn gwneud cynnig). Ar ben hynny, mae wedi cael ei dangos mewn gwirionedd fod oxandrolone cymhorthion i leihau braster y corff yn yr ardal yr abdomen, a oedd, yn gwbl, o fudd mawr ar gyfer menywod.

Hyd yn oed er ei steroid ysgafn, Anavar dal yn cael effeithiau gwych ar y physique dynol.

Meinwe cyhyrau: Er mai bach, y màs cyhyr heb lawer o fraster y gellir ei gyflawni o Anavar yn dal yn ddigonol ar gyfer pobl i arsylwi yn ogystal mor glir yn fwy nag y gellir ei ennill yn naturiol. Cadwraeth meinwe cyhyrau: Ymhlith Anavars cartrefi gorau yw ei allu i gynnal meinwe cyhyrau heb lawer o fraster màs tra ar gynllun deiet calorïau isel. pentyrru budd-daliadau: Anavar yn gwneud ychwanegiad gwych i steroidau fel Trenbolone yn ogystal â testosteron Propionate i ddatblygu cylch torri da. y steroid mwyaf effeithiol ar gyfer menywod: Nododd fel y nodwyd uchod, oherwydd ei leihau cartrefi androgenic, steroid dyma’r dewis rhif 1 ar gyfer menywod.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Manteision Anavar

Ar gyfer unigolion brwdfrydig ffitrwydd corfforol sy’n ceisio gwella eu hymddangosiad, gan helpu eu rhaglen ymarfer corff a deiet yn hanfodol. Anavar (y cyfeirir ychwanegol at fel Oxandrolone) yn steroid anabolig ysgafn a allai gynorthwyo gyda’r union y math hwn o awydd. Nid yw’n cael yr un sgîl-effeithiau eithafol steroid llawer mwy effeithiol yn cael ei gydnabod i fod, yn ogystal gallai helpu gyda rheoli pwysau yn ogystal â chynhyrchu cyhyrau hefyd.

Unrhyw un sydd am wella dehongliad meinwe cyhyrau a dimensiwn heb gaffael meinweoedd cyhyrol swmpus, puffy, mae dim ond seiclo Anavar yn ffordd wych i fynd i’r afael wneud hyn. Fodd bynnag, mae’n hanfodol deall y feddyginiaeth yn ychwanegol i gael gwell teimlad ar ddim ond sut mae’n dylanwadu ar y corff.

Mae’r fferyllydd y tu ôl i’r cynnyrch yn Searle Labordai. Gall y rhai sy’n anghyfarwydd â’r enw yn adnabod rhai o’u cynnyrch yn cynnwys Celebrex, NutraSweet yn ogystal â Ambien. Datblygwyd Searle Labordai Anavar i ddelio ag amodau colli meinwe cyhyrau a cholli pwysau hefyd yn gyflym. Yn y gymuned bodybuilding mae’n cael ei gydnabod fel un o’r steroidau anabolig gorau ar gyfer dynion a menywod.

Oxandrolone yn adnabyddus am fod yn ysgafn, ar ôl dim ond elfen androgenig ymylol iddo. Pan gaiff ei ddefnyddio gyfrifol yn dosages a awgrymir mae mewn gwirionedd wedi datgelu i achosi ychydig, os unrhyw effeithiau niweidiol andwyol. Yn wreiddiol steroid hwn ei sefydlu ar gyfer eu defnyddio mewn menywod yn ogystal â phlant.

Ni fydd Gan ddefnyddio Oxandrolone yn cynhyrchu twf crablyd mewn plant gan ei fod wont cau’r haenau twf epiphyseal cyn pryd. siarad Yn feddygol, Oxandrolone yn cael ei ddefnyddio fel arfer i wella twf mewn plant yn ogystal ag i atal y dechrau gwanhau esgyrn mewn merched. Mae wedi diwedd yr oedd yn hynod boblogaidd ar gyfer athletwyr proffesiynol benywaidd fel o ganlyniad i’w bygythiad llai o greu symptomau virilization i ddigwydd. Mae’n ymddangos bod y dos addas a hefyd gorau ar gyfer menywod i fod yn amrywiaeth o 10mg – 15mg y dydd.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Effeithiau Ochr Anavar

Er cymedrol yn ogystal â lleihau yn sgîl-effeithiau, gallai defnyddwyr mwy sensitif neu ddefnyddwyr sy’n cymryd dosau mawr dal i fynd i’r bygythiad o effeithiau andwyol penodol.

 • Gallai defnydd Estynedig sbarduno niwed i’r afu.
 • Gostyngiadau o raddau testosteron organig.
 • Insomnia a chur pen.
 • Cyfog neu chwydu, colli archwaeth ac yn is mewn libido, er bod menywod yn nodweddiadol yn canfod bod Anavar yn creu cynnydd gweladwy mewn ysfa rywiol.
 • Acne a chroen olewog. Mae hyn effeithiau negyddol yn wirioneddol anghyffredin a hefyd posibiliadau o gael acne tra ar Anavar oes fawr.
 • Pryder, pryder, hwyliau ansad.
 • Gorbwysedd pan wneir defnydd o mewn dosau mawr.
 • Yn debyg i steroidau eraill, gallai anavar cael effaith graddau colesterol. Gallai Mae’n rhoi hwb i’r lefelau colesterol LDL (y colesterol drwg) yn ogystal â lleihau’r lefel o HDL colesterol (yr un da).
 • Gall greu problemau virilization mewn merched, sydd unwaith eto, yn dibynnu ar faint o feddyginiaeth bwyta. Dyma pam menywod gymryd dos isel neu hyd yn oed wedyn mae hyn effeithiau andwyol yn dal yn ymarferol.
Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Gaffael Anavar Ar-lein

Gyda’r amrywiol steroidau rydych yn debygol o brofi allan yno heddiw, nid oes dim cyffuriau arall yn y farchnad sy’n creu chwilfrydedd o’r fath. Anavar, oherwydd y gofynion diogelwch mae wedi sefydlu mewn gwirionedd, wedi mwy na blynyddoedd got yn gefnogwr enfawr cydymffurfio â, boed yn athletwyr proffesiynol hynny neu adeiladwyr corff yn edrych i roi hwb i’w perfformiad gan ddefnyddio steroid hwn neu’r rhai sy’n anelu at leihau eu pwysau yn gyflym heb fod angen i fynd ag amserlenni trwyadl chanolfan ffitrwydd.

Anavar ar gael nonprescription a gellid hefyd yn cael eu prynu oddi wrth y net dros y cownter. Mae’n un modd yn un o’r gwerthwyr gorau yn y farchnad ddu gyfer y rhai sy’n anelu at osgoi cur pen o mynd drwy siop cyffuriau. Gall y farchnad o dan y ddaear yn codi tâl arnoch gymaint â $ 3.00 i gyfrifiadur tabled unig o Anavar, sy’n golygu ei fod yn unrhyw gyffur rhad. Y perygl o gaffael meddyginiaethau fel Anavar gan gyflenwyr y farchnad o dan y ddaear anfoesegol yw’r ffaith nad oes yna warant o ddilysrwydd. Efallai eich bod yn rhoi ychydig o feddyginiaeth arall pecynnu fel Anavar a hefyd sied eich holl arian parod. Mae yna hefyd y posibilrwydd y gallai’r cyffur drosglwyddo i chi wedi eu clymu gyda broceriaid ymroddi neu steroidau eraill, mae’r cymeriant a allai o bosibl wirio i fod yn un drasig i chi ar y diwedd.

Mae angen i’r awdurdodau i gael y wybodaeth hon yn y cyhoedd ynghylch y cam-effeithiau o brynu meddyginiaethau rheoleiddio oddi wrth y farchnad o dan y ddaear. Y rhai a geir yn euog dylid peidio â gadael i fynd Dylai-Albanwr rhad ac am ddim a chaniatâd trylwyr yn cael eu gosod arnynt. Mae’n rhaid i’r awdurdodau edrych ar bob ddrama sy’n cael ei wneud gan y farchnad ddu yn ogystal ag ymateb yn briodol. , Mae angen annog a hefyd cynnig gyda holl adnoddau ymarferol i wneud yn siŵr y gallent wneud blaensymiau yn eu dyfynbris i wneud y feddyginiaeth hon o fudd i bob sefydliad ymchwil a datblygu sy’n gweithio ar ddatblygu Anavar.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Pa Mor Hir I Redeg Anavar Cylch

Pa Mor Hir I Redeg Anavar Cylch

Pa Mor Hir I Rhedeg Anavar Cycle

Pa Mor Hir I Run Anavar Cycle. Beth sy’n digwydd gyda chi blant? Rydych yn edrych mor rhyfedd. Ydych chi’n teimlo bod angen i chi rhyw fodd i fod yn llawer mwy penodol? Yeah, sy’n iawn! Dylech wneud eich bodybuilding a siapio i fod yn well. Wel, i gydnabod bod yr holl, mae’n rhaid i chi wneud rhywbeth, mwy o bethau. Ymarferion, atchwanegiadau, ac opsiynau maethlon mawr rhai opsiynau i’w wneud. Ymhlith y atchwanegiadau a fydd yn sicr yn eich helpu i gyrraedd eich dybiaeth yma, mae’r Anavar.

Anavar braidd atodiad gwych sy’n cysylltu i adeiladu’r corff lunio diet iach. Yn y wefan hon, rydym yn cadarnhau y cynnyrch a fydd yn dda i chi. A dweud y gwir, mae nid yn unig ar gyfer yr eitem ar gyfer adeiladu corff, ond yn yr un modd ar gyfer gwneud bywyd yn iachach. Os byddwch yn deall llawer mwy ynghylch y eitem Anavar fel gynigir isod, byddwch yn gwarantu eich hun i gaffael ac ar ôl hynny ei gymryd. Ni fydd yn gymaint o her i weld yn union sut y bydd yr eitem yn delio â chi profi rhai workouts, maeth, yn ogystal â rhaglen iechyd a ffitrwydd.

Un sydd yn rhaid i chi feddwl amdano yw bod Anavar hyn yn un o’r opsiynau i’w gwneud ar gyfer caffael adeiladu cyhyrau mawr. Gallech ddarganfod y dde er mwyn cynnyrch cychwynnol drwy weld ei brif wefan. Ble? I’r dde yma ydyw, rydym hefyd yn cynnig y ddolen i fynd at y prif safle eitem rhyngrwyd. Efallai na fyddwch yn cael puzzled ar ôl hynny, oherwydd y ffaith y bydd yn cynorthwyo i ddeall hyd yn oed mwy ynghylch info eitem yn ogystal â manylion.

Mae’r holl atebion yn eich pen eich hun ar hyn o bryd. Trwy cymryd llawer o cynnyrch hwn, gallech ennill iechyd a lles a siâp y corff yn hawdd. Bydd hyn yn atodiad rhagori i’w fwyta gan ei fod ganddo lawer o fanteision. Wedi’u gwneud o gynhwysion organig ac yn dda, byddant yn sicr yn eich cynorthwyo i ennill y corff delfrydol. Rydym yn yr un modd yn teimlo mor diolch ers i chi wedi ymweld â’n gwefan. Gallwch fynd ymhellach i gyrraedd y safle swyddogol. Yn sicr, bydd yn eich helpu i gael y wybodaeth gorffenedig yn ogystal â ffyrdd o gael y Anavar.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Adolygiadau Anavar

Anavar yw’r enw adnabyddus llawer mwy nodweddiadol ar gyfer Oxandrolone, yn steroid ysgafn gyda isel i sgîl-effeithiau sero, am y rheswm hwn mae’n ddewis amlwg ymhlith newbies. a gynhyrchwyd gyntaf yn y cynnar iawn 60au gan Phizer (y cyfeirir yn y lle cyntaf at fel Searle), Anavar cael ei ddefnyddio i gynorthwyo gyda strwythur a chadw llai o màs ar gyfer unigolion sy’n dioddef afiechydon sy’n sbarduno canlyniadau catabolic ar y corff, ymladd heintiau, ymadfer anaf ac i unigolion sy’n dioddef o osteoporosis. roi’r gorau iddi Phizer (a elwir yn Searle ar y pryd) creu Anavar yn 1989 yn bennaf oherwydd bod athletwyr proffesiynol yn ogystal â bodybuilders wedi dechrau cam-drin sylweddau hwn.

Anavar ymhlith un o’r steroidau mwyaf drud sydd ar gael heddiw, ac oherwydd ei bod mor ysgafn ar y cyfan mae angen dosage uwch athletwyr proffesiynol mwy o ddynion a all fod yn wirioneddol pricey. Cyn isod labordai ddaear dechrau cynhyrchu Anavar yn ogystal fel yr unig ddewis oedd prynu radd fferyllol gallwch wedi rhagweld i dalu ychydig mawreddog ar gyfer cylch gweddus. Y dyddiau hyn er yn dal yn ddrud pan o gymharu â steroidau fel Dianabol neu Winstrol y gallwch ei wneud cylch.

Fodd bynnag, os Anavar gwneir defnydd o tu allan i’r tymor, unrhyw fath o bwysau i chi ennill y bydd yn sicr o fod celloedd heb lawer o fraster yn unig gan nad Anavar yw’n aromatize. Yn ogystal, mae’n hyrwyddo hwb sylweddol yn caledwch, er y bydd hyn yn sicr, ni gyd-fynd â chynnydd mewn torfol. Cofiwch y bydd angen unrhyw fath o fudd-dal a gafwyd yn ystod cylch swmpio symiau mawr o steroid, a hefyd oherwydd y pris Anavar ar werth ar-lein, nid yw’n wir yn gwneud synnwyr da i geisio ei ddefnyddio ar gyfer swmpuso i fyny.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Defnyddio Anavar

Mae gwerthusiad o’r data sydd ar gael yn rhwydd yn dangos manteision sylweddol (p <0.05) pan oxandrolone ei ddefnyddio mewn cymhariaeth â'r tîm rheoli (plasebo neu beidio). Dangosodd hyn golli is o màs gorfforol, colli nitrogen llai, ac yn fyrrach amser adfer ardal cyfrannwr.

Ynghyd â’r budd-daliadau eraill mae’n ei gyflenwi, anavar yn steroid di-risg yn eithaf i’w cymryd os glynir y dulliau beicio priodol i a Therapi Beicio Post (PCT) yn cael ei gynllunio. Er gwaethaf y ffaith ei bod yn mor gymedrol, mae’n codi caledwch yn ogystal â màs cyhyr o ansawdd uchel. Ar gyfer swmpio beiciau, nid yw’r dewis gorau, gan na fyddwch yn cael unrhyw màs puffy.

Anavar yn steroid heb aromatizing, yn ogystal ag o ganlyniad nid yw’n trawsnewid i oestrogen. Mewn termau hawdd, pan ddefnyddiwyd yn dosages cymedrol, heb amryw steroidau eraill yn gymysg, nid oes angen unrhyw feddyginiaethau atodol (atalyddion aromatase neu SERMS) ar gyfer rheoli estrogen. Oherwydd ei fod yn cael ei ddeall i fod ymysg y steroidau lleiaf androgenig i maes ‘na, mae ganddo ychydig iawn o effaith ar eich gweithgynhyrchu testosterone organig.

Diolch i’r dasg androgenig isel, nid anavar yn cyflwyno acne neu golli broblemau gwallt fel steroidau anabolig eraill. Am y rheswm hwnnw, mae’n ddyfais delfrydol ar gyfer paratoi cystadleuaeth, yn ogystal ag ar gyfer y cylchoedd lleihau.

effaith ffafriol arall a welwyd gan yr athletwyr proffesiynol sy’n defnyddio anavar, yw ei allu gwych ar gyfer lleihau braster. Er ei bod yn angenrheidiol i amlinellu bod hyd yn oed er ei fod yn cyfrannu at colli braster (yn enwedig yn y lleoliad bol), mae angen anavar i beidio ei ddefnyddio fel meddyginiaeth colli pwysau adloniant.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Manteision Anavar

Gall safon effeithlonrwydd gwryw dos Anavar amrywio’n fawr. Ar gyfer athletaidd 20-30mg gwella a fydd bob dydd yn darparu cynnydd, fodd bynnag bydd llawer o fod yn llawer gwell gyda 40-50mg y dydd. 50mg y dydd yn addas ar gyfer beiciau gyda 80mg yn effeithlon iawn ac eto yn codi y risg o sgîl-effeithiau, yn enwedig colesterol cysylltiedig torri. Gyda 50-80mg y dydd yn cael y dos ei angen mwyaf arferol, yn anffodus, gallai hyn gael pricey iawn. cylchoedd Anavar fel arfer yn ddiogel yn yr amrywiaeth 6-8 wythnos.

Bydd maen prawf effeithlonrwydd benywaidd dos Anavar yn gyffredinol yn syrthio yn yr amrywiaeth dyddiol 5-10mg gyda llawer o’r holl fenywod 10mg parhaus yn ddyddiol eithriadol o dda. Os bydd mwy dymunir, a hefyd yn brofiad cadarnhaol mwynhawyd gyda 10mg bob dydd, gall 15mg y dydd i’w cynnig ar y daith gerdded nesaf o gwmpas. Serch hynny, cofiwch bob cynnydd yn dosio cynyddu’r perygl o virilization. Mae’r rhai sy’n atodiad gyda 20mg bob dydd, yn enwedig y rhai sy’n ategu gyda mwy na 20mg bob dydd dim ond am warantu rhyw lefel o virilization. yn sicr ni fydd y rhan fwyaf o ferched yn cael yr angen i fod yn fwy na 10mg y dydd. cylchoedd Anavar yn gyffredinol ddiogel yn yr amrywiaeth 6-8 wythnos.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

effeithiau negyddol Anavar

Anadrol (Oxandrolone) mewn cyhyrau adeilad yn addas ar gyfer y rhai sydd pwysedd gwaed uchel neu ar gyfer y rhai sy’n dueddol i gynecomastia o’u chwarennau thymws wrth wneud defnydd o steroidau androgenig gryfach. Ar gyfer athletwyr hyn pentwr cynnwys Oxandrolone yn ogystal â Deca Durabolin yn ddewis amgen gwych. Mae’r stac yn ogystal briodol ar gyfer y rhai sydd arwyddion a symptomau iechyd a lles gwael wrth geisio adeiladu cyhyrau defnydd o wneud màs testosteron, Anadrol, neu Dianabol (D-Bol). Awgrymir bod athletwyr dros ddeugain mlynedd o ddefnydd oed Oxandrolone.

Nodwedd arall o groeso Oxandrolone yw bod hefyd pan cymryd ar dosages uchel iawn, nid yw’n hysbysebu’r cynhyrchiad i gyd-naturiol testosterone. Nid yw’n ymddangos i effeithio ar yr echelin y ceilliau hypothalamo-hypophysial negyddol. Wrth gymryd Oxandrolone, yn wahanol wrth wneud defnydd o’r rhan fwyaf amrywiol steroidau anabolig eraill, mae’r ceilliau ysgrifennu dangosydd i hypothalamws i beidio leihau neu roi’r gorau lansiad y Gonadotropin Rhyddhau asiant hormonaidd (GnRH) yn ogystal â’r asiant Luteinizing hormonaidd Lansio hormonau (LHRH ).

Oxandrolone wedi cael ei datgelu i ymgorffori yn dda gyda Anadrol, yn sicr na fydd yn aromatize mewn dosau hyd at 240mg y dydd yn ogystal ag y bydd dim ond ychydig o ddylanwad cynhyrchu asiant hormonaidd. Os ydych yn cymryd 25mg y dydd o Oxandrolone gyda 280mg o Anadrol byddwch yn sicr yn gweld perthynas achosi ardderchog i enillion nerth. Yn rheiny sy’n newydd i gymryd steroidau mae angen cael enillion mewn màs cyhyr heb gadw hylif eithafol ac unrhyw effeithiau sylweddol ar y gweithgynhyrchu o testosterone. Mae’r steroid hefyd integreiddio’n dda gyda creatine.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Get Anavar Ar-lein

Anavar yn steroid anabolig amlwg iawn i lawer o resymau amlwg, ond eto mae’n cael ei adnabod yn yr un modd â bod ymhlith y steroidau anabolig mwyaf costus unrhyw berson yn barod i brynu. Gradd fferyllol ac o dan y ddaear (UGL) gradd Oxandrolone ill dau yn doreithiog ar y farchnad ddu i unigolion i brynu, ac eto gwahaniaethau pris (a hefyd y mater o ffug a hefyd yn gynnyrch ffug) pen draw yn broblem. Mae amrywiadau yn yr un modd sylweddol yn y modd y mae’r cynnyrch terfynol yn bodoli (fel enghraifft, gall Anavar tabledi amrywio unrhyw le o 2.5 mg y cyfrifiadur tabled holl ffordd o gwmpas tabledi 50mg, yn ogystal â faint o gyfrifiaduron tabled pob blwch neu gynhwysydd yn amrywio’n sylweddol yn ogystal ).

Gan ddefnyddio manyleb canllaw o dabledi 10mg, gallem werthuso yn effeithiol costau marchnad Anavar mewn rhwng o dan y ddaear yn ogystal ag eitemau o ansawdd fferyllol. Gallai pecyn o 60 o gyfrifiaduron tabled gradd fferyllol Anavar dosio yn 10mg fesul gyfrifiadur tabled yn rhedeg yn unrhyw le o $ 70 – $ 150. Gall Underground eitem Var dan bob un o’r un iawn amodau (60 lot tabled, 10mg pob crynodiad tabled) yn rhedeg yn unrhyw le o $ 60 – $ 180. Pan fyddwch yn prynu y gallai anavar cyfraddau ychwanegol yn amrywio o ganlyniad i ddefnydd pa fath o ffynhonnell yn cael ei wneud o (mewn-person vs ffynonellau ar y rhyngrwyd, ac ati) yn ogystal â’r gyfradd cyfnewid arian cyfred o arian cyfred ar adeg y prynu, gan fod prisiau marchnad ddu yn dylanwadu’n drwm gan y rhain.

Oherwydd bod y gyfradd uchel o Anavar yw ofn fel arfer, cyn caffael efallai y bydd angen i chi wybod ychydig o bethau. Ar gyfer merched Anavar wir yn y steroid perffaith i’w ddefnyddio ar gyfer unrhyw fath o gylch. Ond hefyd ar gyfer guys, nid yw hynny’n wir. Un ffactor mwy i ystyried yw ansawdd y Anavar gan fod hyn yn gallu gwneud gwahaniaeth enfawr wrth benderfynu os yw eich arian a wnaed anodd yn cael ei fuddsoddi yn ddeallus.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Prawf Prop Anavar A Beicio Winny

Prawf Prop Anavar A Beicio Winny

Prawf Prop Anavar Ac Beicio Winny

Prawf Prop Anavar A Winny Beicio. Yn union beth sy’n digwydd i chi? A ydych yn drysu o greu siâp eich corff i fod yn ddelfrydol, yn ogystal â rhyfeddol? Yeah, llawer o blant wir yn teimlo fod cael yn addas er mwyn physique gwych yn ogystal ag edrych tynnu mewn menywod. Yeah, sy’n gwneud yn siwr. Fodd bynnag, yn union sut y gallwch gyrraedd ei? Nawr rydym yn darparu Anavar fel un o’r opsiynau i gyrraedd y eiddgar. Mae cael siâp y corff gwych a fydd yn naturiol yn sicr yn gofyn am ryw hymdrechion. Maent yn fel cael rhaglen ffitrwydd, rhai ymarferion, bwyd maethlon ardderchog, ac hefyd yn ategu’r.

Pa fath o atodiad fudd i chi? Yn sicr, byddwch yn gofyn am y peth. O ganlyniad, rydym yn darparu y gwreiddiol yn ogystal Anavar proffesiynol i helpu chi. Get a chymryd yr atodiad i gadarnhau canlyniad y Anavar. Pam ddylech chi gymryd y Anavar a gynigiwn yn y wefan hon? Ychydig yn is yn sicr y byddwch yn reroute i gael y cynnyrch gwreiddiol yn y brif wefan. Gallwch gymryd yr atodiad ac allan o’r Anavar sy’n dod o busnes gwreiddiol. Yn naturiol, yn ôl tarddiad, bydd yn sicr yn eich bod yn gwarantu i ei yfed yn sylweddol.

Pan ydych yn bwriadu i gael hyd yn oed mwy o wybodaeth gorffenedig, yn union i’r dde yma edrychwch ar y brif wefan y cynnyrch. Drwy fynd i’r wefan swyddogol, byddwch yn sicr yn cymryd mwy a mwy o opsiynau, manylion, a manylion. Anavar, fel un o’r cynnyrch gorau ar gyfer atodiad ychwanegol i greu’r corff, bydd yn cynnig llawer mwy o fanteision i chi. Yn amlwg, bydd y buddion yn cael hefyd yr eitemau gyda workout a hefyd rhai mentrau.

Wel, ar ôl adolygu’r manylion a ddarperir ar y wefan hon, gallech fynd hyd yn oed yn fwy at y safle awdurdodau priodol. Drwy gael mwy o wybodaeth Anavar o’r wefan hon, gallwch roi hwb i’r gweithredu canlynol. Yn amlwg, bydd yn sicr yn eich cynorthwyo mwy i gael yr adeilad corff gwych er mwyn ffurfio. Felly, rydym yn diolch i chi nifer gynyddol o o ymweld â’n gwefan hyn o bryd. Byddwn yn sicr yn bob amser yn darparu manylion mwyaf effeithiol o eitem mawr oddi wrthym.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Adolygiadau Anavar

Anavar (oxandrolone) yn llafar steroid anabolig torri ffafrio pawb. Mae’n creu enillion glân, premiwm ansawdd mewn caledwch, ac effaith caledu nodedig dros ben ar y corff y cwsmer. A dweud y gwir, mae angen i mi hawlio, rwy’n mwynhau hyn pethau, er fy mod wedi mewn gwirionedd dim ond ei ddefnyddio ddwywaith. Yr unig anfantais yw ei fod yn gemegyn pricey iawn i gynhyrchu. Nid hefyd yn hynod wenwynig er eu bod yn steroid llafar, nid yw’n creu llawer o effeithiau negyddol mewn unrhyw ffordd, yn ogystal â yn gymharol ysgafn ar y system endocrin i gyd-naturiol (ar gyfer steroid, hynny yw). Nid ydych yn mynd i gael llawer, os unrhyw fath o bodyweight o Anavar, fodd bynnag, yn union beth rydych yn cael y bydd yn sicr o fod yn eithaf hyfryd edrych màs cyhyr, ac ychydig, os unrhyw ennill pwysau yn y ffordd o ddŵr.

Fodd bynnag, mae angen ei dosio yn lle hynod os mae’n cael ei ddefnyddio ei ben ei hun (ac nid wyf yn cynghori). Nid yw dos o gwmpas 80mgs / dydd Hyd yn oed o ddydd i ddydd ydynt yn sbarduno’r llawer o effeithiau negyddol. [1] Mae hyn yn ei gwneud yn boblogaidd, yn ogystal â wyf yn amau ​​y byddem prin yn gweld cylch hebddo, pe bai’n fwy economaidd. Ar gyfer paratoi bodybuilding precontest ac athletwyr sy’n anelu at barhau i fod mewn dosbarth pwysau penodol tra’n parhau i symud i fyny mewn nerth, Anavar yn gyffredinol gyffur opsiwn. Er gwaethaf y galw am dosau rhesymol uchel, byddai’n ymddangos bod yr enillion o Anavar treulio amser am dro, neu o am yn y 6 mis leiaf ar ôl i chi roi’r gorau iddi gymryd.

Mae wedi gwneud defnydd o glinigol ar gyfer gwastraffu cysylltiedig AIDS a hyd yn oed mewn iachau rhaglenni ar gyfer toddi victims.It yn aml yr unig gyffur a ddefnyddir precontest gyfer merched ffigwr yn ogystal â gwrthwynebwyr ffitrwydd corfforol. Mae hyn yn deillio o’r ffaith nad yw virilization yn llawer o ddiddordeb ynddo, gan ei fod yn unig yn hynod o ychydig androgenic, a hefyd yn hynod anabolig. Gwryw bron byth yn gwybod am effeithiau negyddol ohono.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Defnyddio o Anavar

Anavar yn steroid llafar gyda grŵp methyl gysylltu â’r 17eg carbon, mae hyn yn caniatáu iddo i oroesi ei deithio trwy’r afu heb gael torri i lawr, mae hyn hefyd yn gwneud Anavar wenwynig i’r afu yn ogystal â yw’r rheswm byth mae’n awgrymir erioed i defnyddio steroid hwn am fwy na 6 wythnos ar y tro neu mewn dognau uchel.

Anavar yn un o sgil-gynnyrch o DHT (Dihydrotestosterone) sy’n sbarduno iddo i fod yn hynod anabolig ac hefyd dim ond yn ysgafn avarAndrogenic, mae hyn yn golygu Anavar yn dda ar gyfer adeiladu caledwch eto màs meinwe nid cyhyrol, mae’n yr un modd yn awgrymu Anavar ei leihau mewn effeithiau negyddol. Steroidau sydd yn hynod Androgenic megis Dianabol neu testosteron yn achosi effeithiau mwy andwyol hyd yn oed. Mae hwn yn fudd-dal ar gyfer athletwyr proffesiynol fel powerlifters neu sbrintwyr sydd yn anelu i gynyddu eu heffeithlonrwydd heb ennill pwysau. Byddai powerlifter sy’n codi mewn grŵp pwysau penodol yn sicr am fynd mor gadarn ag y bo modd heb fynd i fyny ar gwrs pwysau am resymau amlwg.

O ganlyniad ei adeiladau androgenic isel ‘i’ hefyd yn un o’r dewis steroid mwyaf amlwg ar gyfer menywod yn effeithiau negyddol megis datblygu gwallt o lawer fygythiad fach iawn. Merched fel arfer yn cymryd llai o dos o 5mg bob dydd ac yn gweld llawer o fanteision megis enillion stamina ac enillion meinwe cyhyrau heb lawer o fraster.

I ddynion dogn o gwmpas 50mg y dydd argymhellir, dosau uwch na hyn hefyd yn cael eu defnyddio’n aml i helpu i godi heb lawer o fraster màs meinwe cyhyrau a stamina. Ar gyfer dynion nad ydynt yn meddwl pigiadau byddai Anavar fel arfer yn cael pentwr gyda testosteron gweithredu cyflym megis Propionate a hefyd yn lleihau steroid ychwanegol megis Trenbolone neu Equipoise.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Manteision Anavar

Pam fod cymaint sawl adeiladwyr corff yn cymryd Anavar neu Oxandrolone? Mae sylwedd enw cyffredin neu gemegol Anavar yw SPA IECHYD Oxandrolone. Societa Produtti Antibiotica cynhyrchu yn Milan, yr Eidal. Mae hyn yn y un steroid anabolig gwreiddiol gwerthu yn Ewrop, yn ogystal ag yn y DU sy’n cynnwys Oxandrolone. Mae’n dod ar ffurf tabledi a hefyd gallwch brynu 30 o gyfrifiaduron tabled mewn un bwndel. Yn y ysgrifennu i fyny, byddwn yn sicr yn dadansoddi gwneud defnydd o Anavar / Oxandrolone yn adeiladu corff yn ogystal â siarad am y canlyniadau yn ogystal ag cyferbyniadau gyda gwahanol steroidau eraill.

Canlyniadau Anavar yn mynd i amrywio un person i’r llall, yn seiliedig ar eu cynllun deiet ymarfer corff a hefyd regimen. Er hynny, cyn belled ag y glynir wrth ymarfer a deiet arferol priodol, rhaid i bobl yn gweld cynnydd yn y diffiniad màs cyhyr heb ehangu cyhyrau mawr, annymunol. Rhaid iddynt weld ychwanegol gostyngiad yn y maint y braster a geir o amgylch y midsection a hefyd mewn gwahanol ardaloedd storio eraill o gwmpas y corff.

Mae pob un o hyn yn ymweld â helpu unigolion wella eu ymddangosiad cyffredinol, er bod yn rhaid i ddefnyddiwr gydnabod ei fod wedi ei wahardd mewn gwirionedd gan lawer o arddangos sefydliadau a chwmnïau o gwmpas y byd gan ei fod yn dal i weld fel effeithlonrwydd meddygaeth gwella sy’n rhoi fantais anghyfiawn.

adeiladwyr corff a’r rheiny mewn i ddefnydd hyfforddi pŵer trydanol Oxandrolone i gaffael gwydnwch yn ogystal gwneir hyn trwy ysgogi synthesis o Phosphocreatine yn y celloedd o feinwe màs cyhyr heb greu cadw dŵr naill ai yn y cyhyrau neu’r cymalau. Codwyr pwysau yn ogystal â lifters pŵer trydanol nad ydynt yn dymuno i ymdopi mewn defnydd dosbarth pwysau uwch Oxandrolone i gynorthwyo i gaffael caledwch heb roi pwysau.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Effeithiau andwyol o Anavar

Fel y trafodwyd yn flaenorol, Anavar yn canmol gyda chanmoliaeth ymysg adeiladwyr corff, athletwyr, ac mae’r ardal meddygol ar gyfer ei ochr cyfran anhygoel effaith-i-budd a hefyd ei diffyg sylfaenol o effeithiau negyddol negyddol o gymharu â llawer o wahanol steroidau anabolig eraill.

sgîl-effeithiau estrogenic yn gwbl ddim yn bodoli gyda Anavar oherwydd ei fod yn deillio o DHT, sef hormon androgenic sydd eisoes yn gallu trosi i mewn i oestrogen. Oherwydd hyn, Anavar cyffeithiau hyn yn unigryw. Yn syml rhoi, mae’r sgîl-effeithiau cyffredin y Oestrogen (megis cadw dŵr, stumog yn chwyddo, braster gadw / ennill, a thwf gynecomastia) yn gwbl cudd. Ynghyd â chyfanswm diffyg gweithgarwch estrogenic, nid oes gan unrhyw fath o weithgaredd Progestogenic hefyd [3], a dyna pam negyddu unrhyw fath o ddarpar effeithiau anffafriol yno hefyd Anavar ychwanegol yn gyfan gwbl.

Er bod Anavar yr un mor llawer llai androgenig gymharu â Testosterone bell ffordd, sgîl-effeithiau isod allai yn dal i ymddangos yn enwedig yn yr unigolion hynny a allai fod yn sensitif i effeithiau andwyol androgenig. Gallai’r rhain gynnwys groen a godwyd olewog, acne, yn rhoi hwb datblygu gwallt yn yr wyneb a’r corff, yn ogystal â pheryglon sy’n golygu moelni patrwm gwrywaidd (MPB) yn ogystal â hyperplasia prostatig anfalaen (BPH).

Er gwaethaf beth yn union sy’n touted aml ynghylch Anavar yn ysgafn ar y system endocrin, mae tystiolaeth i gyfanswm y gwrthwyneb lle astudiaethau wedi dangos yn ymarferol 40% gostyngiadau o weithgynhyrchu testosteron mewndarddol yn ogystal â swyddogaeth y ceilliau ar ôl dim ond 5 diwrnod o ddefnydd ar 15mg y dydd yn dynion ifanc iach [4] Felly, Anavar ni ddylid anwybyddu ym maes hatal yn ogystal â ymyrryd â nodwedd hormonaidd. Os gall ddarostwng y HPTA (Hypothalamic pitẅidol Ceilliau Axis) ar ôl cwta 5 diwrnod o ddefnydd yn 15mg bob dydd, gall ac yn sicr yn cynhyrchu shutdown a gwblhawyd yn ystod yr wythnosau o ddefnydd mewn mwy o ddosau adeiladu corff ‘.

O gymharu gyda gwahanol steroidau anabolig deintyddol eraill, ymchwilio wedi dangos mewn gwirionedd fod Anavar rhannu’r swm lleiaf o hepatotoxicity a straen ar swyddogaeth yr iau o bob un ohonynt [5] Rhaid cadw mewn cof bod Anavar dal yn mynegi lefel o gwenwyndra yn y maes hwn , felly mae’n dal argymhellir peidio â defnyddio Anavar am 8 – cyfnod o 10 wythnos mewn dognau fforddiadwy. ychwanegion gywir â sylweddau cymorth afu da yn ychwanegol bob amser yn hanfodol wrth ddefnyddio steroidau anabolig deintyddol, er gwaethaf sut yn union y goleuni y gallant eu hawlio i fod.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Gaffael Anavar Ar-lein

Nid yw Anavar cael ei gynhyrchu gan fferyllfeydd gwirioneddol, felly ni waeth beth unrhyw gyfrannau unigol chi am hyn neu y ansawdd PHARM enw brand yn cael, pob anavar yn cael ei gynhyrchu gan is na labordai ddaear, yn ogystal â’r dosage nodweddiadol yw 20 mgs pilsen – llawer uwch na’r y cais a fwriadwyd yn wreiddiol. Yna, unwaith eto, yn union sut y gallwch chi erioed o’r blaen gwnewch yn siŵr beth yr union dos yw? Gallai gwahanol isod labordai ddaear yn defnyddio eu teitl eu hunain ar gyfer y feddyginiaeth, ond mae’r rhan fwyaf yn syml alw, nid trwy ei enw cemegol Oxandrolone, fodd bynnag, gan y enw nod masnach cychwynnol o Anavar.

 • Oxandrolon
 • Oxanabol
 • Anvar-10
 • Oxanabol
 • Glonavar

Pan fydd yn pertains cyhoeddi therapi beicio, menywod nad ydynt fel arfer yn galw am unrhyw beth ar wahân i i leihau eu dos cylch Anavar. Bydd dynion yn sicr wedi cael eu testosterone i gyd-naturiol droi i ffwrdd er a bydd angen defnyddio Clomid a / neu Nolvadex am gyfnod o 4-6 wythnos. Mae rhai dynion yn dewis hefyd i gynnwys hCG yn eu triniaeth ar ôl beicio er mwyn gyflymach gwrthdroi effeithiau negyddol fel atroffi y ceilliau.

Os ydych yn athletwr proffesiynol sydd â diddordeb mewn gwella effeithlonrwydd heb y galw am ergydion ailadrodd neu fygythiad o effeithiau negyddol sylweddol, ar ôl hynny Anavar yn ddetholiad gwych. Mae’r steroid anabolig yn cynnig canlyniadau trawiadol, yn enwedig drwy gydol leihau cylchoedd, yn ogystal â dynion a menywod fel ei gilydd goddef yn hawdd. Cael Anavar heddiw yn ogystal â darganfod sut, yn ogystal â strategaeth regimen deiet ac ymarfer corff iach a chytbwys, fe allech chi gael y rhwygo, edrych heb lawer o fraster rydych am

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Gall I Stac Anavar A Creatine

Gall I Stac Anavar A Creatine

A allaf Stack Anavar A Creatine

A ydych yn dymuno i deimlo’n well yn arwain at adeiladu cyhyrau? Ydych chi wedi gwneud rhywfaint o ymarfer corff eto byth llwyddiant? Wel, efallai eich bod angen rhywfaint rhaglen ychwanegol. Ar wahân i fynd i iechyd a rhaglen ffitrwydd, yn cymryd llawer o rhai atchwanegiadau er mwyn maeth gwych a fydd yn cwblhau eich menter. Ydych chi wedi teimlo ddryslyd i gael yn union pa fath o atodiad? Yma, mae’n yr Anavar gorau profi ei gynnyrch gymwys i ddatblygu eich corff yn iach ac yn berffaith.

Yn y wefan hon, mae gennym y wybodaeth orau iawn am Can Rwy’n Stack Anavar A Creatine. Efallai y byddwch yn bwyta yr eitem hon i helpu ychwanegu at eich corff i adeiladu sylweddol a hefyd cyrraedd y physique yn ôl y disgwyl. Gall y disgwyliad ddigwydd os ydych yn cyfuno holl ymdrechion. Wel, mae’r Anavar gynigir mewn safle ar y rhyngrwyd gan hyn ddylanwad gwych i helpu i ddeall y rhaglen iechyd a ffitrwydd. Hefyd mae rhywfaint o ganlyniad yn digwydd o ganlyniad i’r eitem hon, gallwch leihau’r iddo gan reoliad.

A ydych yn dal i fod yn chwilfrydig yr eitem hon? Dewch o hyd i’r wybodaeth a gwblhawyd gan glicio yn ogystal ag ymweld â’r safle eitem Anavar swyddogol. Gallech golli pob dryswch a hefyd y cwestiwn o’r cynnyrch hwn. Yeah, pan fyddwch yn ceisio cyngor gan y wefan hon, gallwch roi hwb union sut y bydd y cynnyrch yn wirioneddol cynorthwyo chi i wneud llawer gwell defnydd. Mae’r wefan ar gael yn ychwanegol i fynd os ydych am i gaffael Anavar. Wrth gwrs, trwy gaffael y cynnyrch, gallech deimlo gwir effaith.

Ddim yn hwy i aros am wybodaeth eitem! Jyst chlecia a hefyd yn ymweld â’r prif gynnyrch i ddeall sut y bydd y cynnyrch Anavar gweithio. Bydd yr holl wybodaeth yr ydym yn ei gynnig yn y wefan hon gydag unrhyw lwc cynorthwyo i ddeall hyd yn oed mwy am yr holl ei angen ar gyfer rhaglen ffitrwydd. Mae angen i chi fod yn wych i wybod yr holl fanylion i greu eich corff. Pan fydd pobl eraill yn teimlo penbleth o’r senario, gallwch gael yr holl restrau yn y safle hwn. Felly, gwnewch yn sicr y byddwch yn sicr yn cael y cynnyrch Anavar ac yn rhoi diolch i ar ei gyfer.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Adolygiadau Anavar

Anavar (Oxandrolone) a ddatblygwyd yn wreiddiol gan weithiwr proffesiynol meddygol Raphael Pappo dan yr enw trademarked Oxandrin, a oedd yn gweithio ar gyfer labordai Searle. Cynhyrchodd Anavar tua 1964 ar gyfer trin sawl cyflwr iechyd gan gynnwys nychdod meinwe cyhyrau. Ar y pwynt hwnnw, steroidau anabolig bron anhysbys ar y farchnad, a hefyd roedd yn rhan o grewyr y cwpl cyntaf o steroidau deintyddol i gyrraedd y sîn bodybuilding. Yn ddiweddarach, Searle ei brynu gan Pfizer, yn ogystal â anavar ei derfynu.

Pan ddechreuodd yr epidemig AIDS yn y cynnar iawn 80au, roedd yn Anavar a hefyd Anadrol (Oxymetholone) a oedd presgripsiynau o dewisiad pan yn rheoli materion meinwe gwastraffu cyhyrau. Pam? Wel, Anavar cynhyrchu enillion heb lawer o fraster gydag ychydig cadw dŵr, er ei fod hefyd yn codi caledwch, mae hyn yn wir yn helpu’r rhai cael y feddyginiaeth hon.

Anavar gwirionedd dechreuodd i ddal ar amser mawr gyda bodybuilders, athletwyr proffesiynol a hamdden unigolion steroid pan roddodd ‘meinwe cyhyrau Media 2000’ y cylchgrawn (cylchgrawn cenedlaethol cyntaf i siarad yn onest ynglŷn â steroidau) Anavar sgôr uchaf o ran budd i redeg y risg o gymhareb. Mae’r cylchgrawn wedi gwneud y pwynt a oedd yn cynnig Anavar manteision rhyfeddol ar gyfer ei gwenwyno leihau iawn yn ogystal â hyn feddyginiaeth ‘ymyl’ annisgwyl oedd y mwyaf nodedig o’r holl steroidau.

Y prif fframwaith moleciwlaidd o Anavar yw 5-alffa-androstan-2-oxa-17 alffa-methyl-17 beta-ol-3-un. Wrth sefydlu fformiwla, a weithgynhyrchir Raphael Pappo y feddyginiaeth sy’n deillio ei fframwaith moleciwlaidd o dihydrotestosterone. Y gwahaniaeth hanfodol yw bod atom ocsigen yn disodli’r methylation a hefyd 2 carbon yn y sefyllfa 17. Yn gyffredinol, Oxandrolone oedd i fod i fod yn Dianabol llai serth – hyd yn oed mwy o anabolig yn ogystal â llawer llai androgenic ac felly dileu llawer o’r effeithiau andwyol garw. Cyflawnwyd hyn drwy ddisodli’r ocsigen ar gyfer yr elfennau eraill sy’n bresennol fel arfer yn dihydrotestosterone. Gyda’r broses hon, llwyddodd Pappo i greu steroid sydd ymhlith y prisiau mwyaf fforddiadwy o androgenicity ymhlith steroidau artiffisial.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Defnyddio Anavar

Anavar ar gael yn hawdd yn unig mewn math deintyddol; fodd bynnag, mae rhai dynion yn penderfynu i wasgu y tabledi yn ogystal â cydweddu ‘i ag a hylif nad yw’n cael ei cynghori, yn rhannol er mwyn pureness yn ogystal â’r ffaith y bydd yn torri i lawr mewn sylfaen hylif. Efallai y bydd y defnydd broscience o’i gymryd gyda sudd Grawnffrwyth cael rhywfaint o ansawdd o ystyried y gallai sudd grawnffrwyth hwb effeithiau llawer o feddyginiaethau. Gallai sudd Grawnffrwyth sbarduno problemau gyda P-glycoprotein yn ogystal â anion cario polypeptidau organig (OATPs), gwella bio-argaeledd llawer o feddyginiaethau. Mewn gwirionedd, nid yw hyn yn y sudd grawnffrwyth ffactor Awgrymir ag unrhyw feddyginiaethau neu feddyginiaethau. Serch hynny, yn ein sefyllfa, rydym wedi ein rhesymau dros dymuno rhywbeth i weithredu hefyd yn llawer gwell.

Mae’r dos effeithiol gonfensiynol yw 25-50 mgs y dydd i ddynion yn ogystal â 5 i 20 mgs i fenywod.

Ar gyfer dynion, yr wyf yn awgrymu dosau rhannu dde i mewn i AC (1/2 dos) a chyn-ymarfer (1/2 dos). Ar gyfer merched, mae preworkout 1/2 dos a postworkout 1/2 dos sydd orau.

Yn union fel llawer o steroidau deintyddol, Anavar yn ddelfrydol pentyrru gyda lleiafswm o un chwistrelladwy. Yn union anavar yn ogystal â swydd testosterone yn eithaf, yn eithaf, yn dda. Ar ôl y cylch, awgrymir i ddefnyddio HCGenerate gyda PCT gorau i solidify yr enillion a wnaed ac i gadw’r màs meinwe gyhyrol o gylch Test-Anavar.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Manteision Anavar

Wrth adolygu perfformiad gan roi hwb boed gyda newbie neu berson hollol anhysbys mae un ymchwiliad yn gyffredin iawn, mewn gwirionedd-ei un o’r rhai mwyaf nodweddiadol o bawb; yn union beth fydd y canlyniadau fod? Mae rhai, mewn rhyw ddull bach yna gallai fod yn un-maint i bawb ymateb, fodd bynnag, os ti ‘di bod o gwmpas effeithlonrwydd rhoi hwb i unrhyw faint o amser y byddwch yn deall thats ddim yn wir mewn gwirionedd. Mae y bôn cannoedd o wahanol steroidau anabolig gael yn ogystal â tra bod nifer ohonynt lug eiddo preswyl neu fasnachol gyffelyb n sylweddol yn ogystal â llawer o allai gynnig canlyniadau gwirioneddol tebyg, mae’r canlyniadau a gafwyd o un i gallai hefyd fod yn wirioneddol wahanol y canlynol. Ychwanegwch i mewn i’r hormonau peptid fformiwla, AI, SERMs, darn asiantau hormonaidd et cetera a hefyd y canlyniadau y gallwch ei gael wneud hynny; maent yn parhau. Gyda phob un o hynny mewn golwg, isod rydym yn poeni am y prif beth, Anavar canlyniadau, yn union yr hyn y maent yn ei gwneud yn ofynnol yn ogystal â phennu yn ddelfrydol ai peidio Anavar achosi steroid werth eich amser.

Ar gyfer yr athletwr oddi ar y tymor, yn enwedig ymhlith adeilad corff neu hyfforddiant pŵer natur Anavar achosi fawr ddim i’w gwneud yn ofynnol defnyddio yn ystod y cyfnod hwn o amser. Fel steroid ysgafn bydd yn sicr yn gwneud braidd dim o-ran cyflenwi maint nodedig, hyd yn oed ar dos uchel ei unig ni wedi’i strwythuro’n iawn i gyfarfod perwyl hwn; i roi awgrym o sut annigonol cynrychiolydd swmpio gall fod yn chi, mewn llawer o ddynion 20mg o Dianabol yn sicr yn achosi ennill meinwe mwy heb lawer o fraster, hyd yn oed o gymharu â 100mg o Anavar.

Ar gyfer y athletwr perfformiad, hawlio baseball oddi ar y tymor neu gamer bêl-droed neu athletwr proffesiynol eraill y gallech feddwl, efallai Anavar canlyniadau fod ychydig yn fwy groesawu drwy gydol eu hymagwedd oddi ar y tymor. Mae’r steroid Oxandrolone yn addas ar gyfer cadwraeth, aildyfu ac atgyweirio cyhyrau difrodi meinwe torfol ac fel llawer o athletwyr proffesiynol hyn dim ond awydd ychydig o bump o’r fath efallai yn eu darparu i symud ymlaen yn ystod hyfforddiant i ffwrdd anodd-tymhorau.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

effeithiau negyddol Anavar

Fel unrhyw feddyginiaeth neu atodiad, mae rhai effeithiau andwyol o Anavar eu cadw mewn cof. Mae’r rhan fwyaf ohonynt yn hynod o olau ac hefyd yn diflannu ar eu pen eu hunain gydag amser. Gallech hefyd yn hawdd lleddfu pethau fel croen olewog yn ogystal â stumog yn chwyddo gyda’r regimen deiet priodol a rhagofalon. sgîl-effeithiau Gyferbyn yn ogystal â dulliau o’u lleihau cynnwys:

iawndal Afu (hepatotoxicity). Anavar infiltrate yr afu, felly mae’n bwysig defnyddio’r dos mwyaf fforddiadwy posib ar gyfer y swm gyflymaf o amser ymarferol. Cyfyngu cylch Anavar i mewn rhwng 6 a hefyd wyth wythnos yw’r ffordd gorau i atal hepatotoxicity.

Er bod Anavar ar gyfer merched yn eithriadol o boblogaidd, gallai achosi virilization, neu edrych o briodoleddau manly. Gall datblygiadau Gwallt, llais sy’n tyfu, yn ogystal â moelni gwrywaidd-patrwm arwain. Dyma pam y dos Anavar i ferched yn is ar gyfer dynion. Yn union beth sydd hyd yn oed mwy, cylch Anavar gyfer merched ddylai mwyach i bara o gymharu â chwe wythnos.

Pwysedd gwaed uchel a cholesterol. Er bod astudiaethau ymchwil yn datgelu y gallai Anavar cynyddu lefelau pwysedd a colesterol gwaed uchel, difrifoldeb yr addasiadau hyn yn dibynnu bron yn llwyr ar ffordd y defnyddiwr o fyw. Os ydych yn cadw regimen deiet iach yn ogystal â rhaglen ymarfer corff, yn ogystal ag os ydych yn neu’n iach a chytbwys arall, y tebygolrwydd o greu pwysedd gwaed uchel neu golesterol yn mynd i lawr yn sylweddol.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Prynu Anavar Ar-lein

Anavar yw un o’r steroid anabolig gorau sy’n rhoi canlyniadau gwell iawn wrth integreiddio â’r cynllun deiet delfrydol yn ogystal â workout. Mae’n gweithredu drwy roi hwb corff heb lawer o fraster màs meinwe cyhyrau a hefyd gael gwared ar y braster corff. Os ydych yn dymuno i brofi holl fanteision steroid hwn yn ystyried prynu Anavar ar-lein o siop cyffuriau cyfreithlon.

Anavar ymhlith y steroid cyfreithlon y gellir eu caffael gyda neu dros y cownter mewn llawer o wledydd. Os ydych am gael Anavar ar-lein, gallwch gael presgripsiwn gan eich meddyg a hefyd yn cael y atchwanegiadau a ddarperir i chi.

Pan fyddwch yn chwilio am Prynu Anavar Ar-lein ac ar gael, byddwch yn sicr yn chyfrif i maes bod Anavar ar gael yn rhwydd yn 3 ffocws; Anavar 10mg, 20mg yn ogystal â 50 o tabledi mg. Mae gan bob un o’r rhain yn canolbwyntio ei ei bris ei hun yn amrywio o gwmpas $ 1.5-4 $ fesul dogn.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Pa Mor Hir Yw Anavar Hanner Oes

Pa Mor Hir Yw Anavar Hanner Oes

Pa mor hir yw’r Anavar Hanner Bywyd

Ydych chi’n rhagweld i gael physique rhyfeddol ac iechyd a lles? Pam na wnewch chi roi cynnig arni? Mae yna nifer o ffyrdd o wneud pan fydd gennych rywfaint barod. Mae cael cyhyrau adeilad gwych a fydd yn sicr yn sicr yn ei gwneud yn ofynnol rhai mentrau. Bydd maeth Ardderchog, ymarferion, yn ogystal â rhai atchwanegiadau yn sicr yn eich helpu i weithio gyda nhw. Serch hynny, mae’n rhaid i chi dod o hyd i’r atodiad gorau i gwblhau eich ymdrechion? Ddim eto. Ydych chi erioed o’r blaen i wybod am y Pa mor hir yw Anavar Hanner Bywyd?

Wel, dde yma rydym wedi gorffen mewn gwirionedd info mewn perthynas â’r cynnyrch o Anavars. Bydd Anavar cynnyrch yn aml yn cwblhau eich menter i greu eich corff. Mewn rhai rhaglen ffitrwydd corfforol, mae’r swyddogaethau Anavar i gwblhau’r workouts. Yeah, mae yna fwyaf tebygol rai amrywiadau o’r eitem. Serch hynny, bydd y Anavar a gynigiwn yma yn sicr yn eich cynorthwyo llawer mwy. Mae mwyafrif o fanteision cynnig llawer mwy i chi. Gallwch gael iachach yn ogystal â dulliau llai cymhleth i greu siâp eich corff.

Gallai’r wybodaeth y cynnyrch fodloni eich angen gwybod mwy am y Pa mor hir yw Anavar Hanner Oes. Yeah, gallech ymweld â’r prif safle yr eitem hon. Drwy glicio ar y cyswllt gwe gynigir, rydych yn syth yn y wefan. Yno, gallwch gael rhywfaint o asesiad a hefyd pryderon ymateb iddynt. Yn naturiol, gallwch hefyd gael y ymatebion yno. Mae’r holl wybodaeth yn fanwl yn ogystal â chrynodeb o’r atodiad hwn ar gael. O ganlyniad, byddwch yn sicr o beidio cael eu puzzled unrhyw mwy o amser i ddysgu am y cynnyrch hwn.

Os ydych wedi bod yn ddigon y safle hwn, byth yn anghofio i fynd i’r brif wefan. Pam? Yno fe allech chi gael y cynnyrch Anavar yn uniongyrchol. Drwy brynu, ydych chi wedi gwneud y camau cynnar i gael bodybuilding anhygoel yn ogystal â chorff-siâp. Bydd y Anavar yn sicr yn eich helpu i fwy yn gwneud siâp y corff wrth i chi ddisgwyl. O ganlyniad, bydd yr eitem hon yn fod yn wirioneddol addas i chi, byth yn cwestiynu hynny. Rydym mewn gwirionedd yn dweud diolch i chi i gweld y safle hwn. Byddwn yn sicr yn cynnig i chi helpu i adnabod eich dybiaeth. Jyst dde yma, yn y wefan hon!

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Adolygiadau Anavar

Cynnwys Oxandrolone, Anavar fel y’i gelwir fel arfer yn Dihydrotestosterone (DHT) steroid anabolig gyda rhinweddau top bron dim androgenig yn ogystal ag eiddo preswyl neu fasnachol anabolig ysgafn. Mae steroid llafar, Anavar yn debyg i’r rhan fwyaf o steroidau geneuol cyffur C17alpha-alkylated (17-aa) gan awgrymu ei fod wedi cael ei addasu ar y sefyllfa carbon 17eg er mwyn ei alluogi i oroesi bwyta trwy goroesi y cyntaf yn mynd trwy’r afu; heb yr addasiad 17-aa byddai’r steroid yn cael ei dinistrio cyn iddo erioed o’r blaen mynd i mewn i’r llif gwaed.

Erbyn addasiad hwn mae’r steroid caniateir i ddioddef ac yn mynd i mewn i’r llif gwaed pan ddaw i fod yn egnïol a manteision yn cael eu derbyn. Fel y gallech deall y gall y broses 17-aa fod yn wenwynig i’r iau, am y rheswm hwn, bydd llawer o bobl yn sicr yn aros yn glir o steroidau anabolig deintyddol eto gan ei fod yn cyfeirio at Anavar mae’n rhaid i ni wneud eithriad. Yn wahanol i lawer o gyffuriau 17-aa ymddangos Anavar i fod yn wirioneddol gymedrol ar yr afu, mor ysgafn fod y rhan fwyaf o bwy yn ei ddefnyddio yn profi fawr ddim i ddim uchder mewn ensymau afu.

Cyn gynted ag yn y gwaed Anavar yn dod i ben i fyny fod yn actif yn wir yn brydlon, fel y yn bennaf, gyda llawer o steroidau deintyddol, yn enwedig y rhai o natur DHT. Yn ogystal, y tro hwn y dasg cyflym yn fawr o ganlyniad i’w hanner oes byr mewn gwirionedd sydd tua 9 awr. Oherwydd bod y hanner oes Anavar yw rheolaeth bob dydd mor fyr y feddyginiaeth o reidrwydd aml gyda llyncu ddwywaith bob dydd y feddyginiaeth yn gorau posibl. Gallech gyfleus yn gweinyddu’r cyffur yn union cyn gynted ag y bob dydd yn ogystal â dal i gael y manteision o Anavar, er hynny, os ydym i gynnal lefelau gwaed yn sefydlog dau gwaith y dydd, bydd yn sicr o fod yn llawer mwy effeithlon â phan y byddai pob gweinyddiaeth dydd yn sicr yn achosi ychydig o’r cyffur yn dal i bod yn egnïol yn y corff cyn gynted ag gyfnod 24 awr wedi mynd heibio. Ar yr amod, i leihau dosau ben, yn enwedig i fenywod pryd y bydd pob dydd yn gwirio i fod yn ddigonol.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Defnyddio o Anavar

dosages Anavar amrywio yn seiliedig ar eich ddod ar eu traws gyda steroidau anabolig a bod eich gwrthwynebiad at y cyfansoddyn. Y gorau Anavar dos ychwanegol yn dibynnu ar p’un a ydych yn ei ddefnyddio ar gyfer llosgi braster neu swmp. Efallai y newbies yn dymuno cynnig ar unig gylch Anavar i ddechrau i bennu eu gwrthiannau penodol. Hanner oes Anavar yw 8 awr, felly fe allech chi gymryd dos sengl bob dydd neu rannu’r dos a hefyd yn cymryd ei fod ddwywaith y dydd. Merched fel arfer yn dechrau gyda dos o 10mg y dydd; Gallai dynion cymryd 20mg neu 25mg y dydd. Awgrymodd y gorau Anavar dos i fenywod yw 40mg y dydd, a hefyd y dos gorau posibl ar gyfer dynion yw 120mg y dydd. Cadwch mewn cof bod yn rhaid i hyn manylion byth yn newid mewnwelediad meddygol defnyddiol gan eich proffesiynol meddygol.

Ar gyfer y rhan fwyaf o bobl iach a chytbwys, y mae. Er bod y dos Anavar sylfaenol yn eithaf hyblyg, mae’n bwysig iawn i gadw nifer o bethau mewn golwg. Eich iechyd sydd eisoes yn bodoli a lles, eich regimen deiet, yn ogystal â’ch gradd o ymarfer chwarae rhan enfawr yn y gallu eich corff i oddef atodiad Anavar heb fygythiad. Os oes gennych gyflwr sydd eisoes yn bodoli ar y galon, trafferth afu, problemau arennau, neu diabetes mellitus, rhaid i chi beidio defnyddio Var i brynu.

Gan fod steroid hwn yn hynod o ysgafn, defnyddwyr, yn enwedig dynion, dylai gymryd eu dosages mwy er mwyn deall manteision gorau posibl. Mae’r dos lleiaf ar gyfer dynion yn 50mg bob dydd. Mae llawer o adeiladwyr corff yn y Deyrnas Unedig yn gyffredinol yn cymryd 100mg bob dydd. Merched, ar y llaw arall, mae angen i gymryd dognau is, gan fod ganddynt y duedd i fod yn sensitif i steroidau anabolig. Er bod y steroid yn weddol gymedrol, gan gymryd dosages llai yn sicrhau na fydd unrhyw sgîl-effeithiau annymunol yn digwydd. Y peth mwyaf effeithiol ynghylch steroid hon yw bod, yn wahanol i steroidau eraill sydd ar gael, gellir ei ddefnyddio am gyfnod estynedig o amser heb unrhyw bryderon. Serch hynny, caiff ei ddefnyddio fel arfer ar gyfer tua 6 i 8 wythnos. Er nad ei fod yn bwysig pan Anavar yn gwneud defnydd o, mae’n argymell i wneud defnydd o’r steroid ger neu ar ddiwedd eich beic os yw eich nod yw cyrraedd a chadw ffigur heb lawer o fraster. Cymryd y cyffur pan ydych eisoes heb lawer o fraster yn eich galluogi i fwynhau buddion yn well.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Manteision Anavar

a wnaed yn wreiddiol ar gyfer defnydd meddygol yn unig, ar ôl gweld twf pwysau ac adeiladu stamina priodoleddau Anavar, dechreuodd yr ardal adeilad cyhyrau ddefnyddio’r steroid i brofi ei ganlyniadau. Mae’r canlyniadau wedi datgan mewn gwirionedd, gan wella synthesis protein iach yn ogystal â chadw nitrogen, pan paru gyda deiet protein uchel yn ogystal â rheolaidd hyfforddiant rheolaidd.

Anavar caniatáu bodybuilders i gael màs meinwe cyhyrau heb roi ar unrhyw fath o bwysau dwr, braster neu pwysau’r corff yn gyffredinol, a all fod o fudd wrth geisio aros mewn dosbarth pwysau. Ar ei ben ei hun, nid yw Anavar yw’n mewn gwirionedd yn codi cyhyrau twf màs sylweddol, ond pan ynghyd ag amrywiol steroidau eraill fel Dianabol, mae’r cyffur yn cynhyrchu màs meinwe cyhyrau mawr. Anavar cryfhau canlyniadau’r gwahanol steroidau eraill drwy dorri’r braster mewn rhai achosion a gynhyrchir gan y steroidau mae’n cael ei baru gyda.

Gan ddefnyddio Avanar cynyddu caledwch a cyhyrau heb lawer o fraster ar ôl yfed a hefyd hyfforddiant. Un fantais o ddefnyddio Anavar tra hyfforddiant yw bod â dosau isel nad yw’n cynyddu lefelau testosterone yn sylweddol. Mae rhai ymchwil wedi darganfod bod Anavar yn wych ar gyfer lleihau braster stumog annymunol mewn dynion. Yn ystod cylchoedd, nid Anavar ei ddefnyddio yn gyffredinol, oherwydd mae dewisiadau llai pricey i ddewis ohonynt.

Serch hynny, Anavar yn ddefnyddiol trwy gydol y weithdrefn pontio rhwng cylchoedd. Bydd gwneud defnydd o’r steroid yn effeithiol, gyda’r dos, hyfforddiant a diet cynllun delfrydol yn galluogi bodybuilders i gadw pwysau i ffwrdd, ar ôl iddynt roi’r gorau i weithio allan am ychydig. Merched defnyddio dylai Anavar i osgoi dosages mawr i osgoi cynnydd difrifol mewn graddau testosterone, serch hynny gyda’r dos priodol a hefyd diet, gallai merched yn gweld canlyniadau fel colli pwysau a cyhyrau solidified hefyd.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Effeithiau Ochr Anavar

Wel, ar gyfer llawer o unigolion iach a chytbwys, Anavar braidd i’w ddefnyddio yn ogystal gan nad gorddos yw bod yn niweidiol iawn heb risg. Gan ei fod ymhlith y steroid cymeradwy a hefyd cyfreithloni mewn llawer o wledydd sefydledig, Anavar yn meddwl am yn ddiogel. Mae effeithlonrwydd Anavar yn gyffredinol yn dibynnu ar sut yr ydych yn cymryd y tabledi gyda’ch regimen deiet ac ymarfer corff yn gyffredinol. Er mwyn osgoi sgîl-effeithiau annymunol, mae’n recommendable i gadw diet regimen mawr wrth gymryd Anavar atchwanegiadau.

Os oes gennych fater yr iau preexisting, cyflwr yr arennau, diabetes neu gyflwr cynhesrwydd peidiwch â chymryd Anavar atchwanegiadau heb gysylltu gyda gweithiwr proffesiynol meddygol. Dros, Anavar wedi cael ei gweld mewn gwirionedd i sbarduno rhywfaint gwrthddweud mewn cleifion â preexisting trafferthion o arennau, yr iau a’r galon amodau.

Yn wahanol i nifer o steroidau eraill, Anavar manteision yn llawer gwell o’i gymharu â’r effeithiau andwyol. Ymhlith y manteision Anavar mwyaf effeithiol yn cynnwys dygnwch corff hwb, cyhyr blinder màs lleihau ac hefyd yn rhoi hwb mewn stamina corff. Unwaith y byddwch yn dechrau cymryd Anavar gyda’r deiet priodol, byddwch yn darganfod cynnydd radical o ran cryfder corff a fydd yn eich helpu i gyflawni eich workouts heb wir deimlo gwisgo allan felly. Mantais ardderchog arall o gymryd Anavar yw ei fod, mae’n cynorthwyo i gael gwared ar fraster ar raddau naturiol isgroenol a hefyd.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Gaffael Anavar Ar-lein

Anavar – gemegol enw Oxandrolone, yn un o un o’r steroidau deintyddol mwyaf poblogaidd ac mae llawer o steroidau anabolig a ddefnyddir yn gyffredin heddiw, ac mae hyn wedi dal yn wir o ddegawdau. Anavar yn enwog am fod yn steroid anabolig yn eithaf diogel o’u cymharu ag eraill, gan ei fod yn a ddefnyddir gan y rhai sy’n cynnal cylchoedd cychwynnol, foneddigion a gan y rhai sydd yn llawer mwy profiadol ac yn dadlau fel mater o drefn ar gyfnodau adeiladu cyhyrau. Gyda phob dalgrynnu hygrededd da ar gyfer cylchoedd swmpio heb lawer o fraster, gan leihau yn ogystal â gwneud defnydd o mewn dosau llai ar gyfer menywod, gallai un sylweddoli pam y mae mor boblogaidd yn y steroid gan ddefnyddio byd.

Gallai’r gyfradd cyfansoddyn hwn yn amrywio ar y farchnad yn dibynnu gyntaf ar a yw’n yn ansawdd fferyllol neu radd UGL. Ail oll, pris yn cael ei ddylanwadu gan y math o adnoddau a brynwyd oddi wrth. 2 prif ffynonellau bodoli: y rhai sy’n galw am gyfyngiadau gorchymyn lleiaf posibl i gael eu lleoli, a’r rhai sy’n caniatáu i archebion bach. Fel arfer Isafswm cyfyngiadau gorchymyn yn dangos bod y gyfradd fesul eitem yn cael ei leihau, ac archebion bach heb gyfyngiadau isafswm a osodir fel arfer yn dangos mwy o cyfraddau am bob eitem a gaffaelwyd.

Er enghraifft, gall ansawdd fferyllol Anavar ei brynu am $ 2 – $ 4 y tabled (yn gyffredinol 10mg cyfrifiaduron tabled) o adnoddau nad ydynt yn gosod terfynau archeb fach iawn. Ar yr un pryd, efallai y radd o dan y ddaear o ffynhonnell sy’n gorfodi cyfyngiadau trefn ychydig iawn yn ei ddarparu ar gyfer $ 1 – $ 1.60 yr un cyfrifiadur tabled yn cael yr un 10mg union fesul cyfrifiadur tabled. Mae amryw enwau brand o ddau o ansawdd fferyllol ac ansawdd UGL hefyd yn gorfodi gwahaniaethau mewn prisiau, gan fod rhai yn cael eu hystyried yn well o gymharu ag eraill. Gall argaeledd brand penodol hefyd effeithio ar gyfraddau ar y farchnad yn ogystal.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol